Recepcja najnowszej literatury ukraińskiej w przekładach na język polski po roku 1989. Wybrane zagadnienia w ujęciu diachronicznym i synchronicznym

Jadwiga Skowron
ISBN: 978-83-229-3600-9
Liczba stron: 156
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Monografia jest poświęcona przekładom najnowszej literatury ukraińskiej na język polski wydanym w Polsce w latach 1989–2014. Autorka zbadała między innymi rozwój polsko-ukraińskich stosunków literackich i wpływ wydarzeń politycznych na recepcję literatury ukraińskiej w Polsce. W monografii opisano także najważniejsze zjawiska ukraińskiego procesu literackiego po roku 1989. Ostatni rozdział publikacji zawiera analizę tłumaczeń wybranych utworów w aspekcie technicznym.

Wstęp
Rozdział 1. Rys historyczny
1. Polsko-ukraińskie kontakty literackie w latach 1945–1989
2. Tłumaczenia literatury ukraińskiej w PRL
3. Emigracja polska stymulatorem przekładów z literatury ukraińskiej
4. Obecność literatury ukraińskiej w polskim „drugim obiegu”
5. Nowa sytuacja literatury po przełomach ustrojowych w Polsce i na Ukrainie w latach 1989 i 1991
Rozdział 2. Zarys ukraińskiego procesu literackiego w latach 1989–2014
Rozdział 3. Recepcja literatury ukraińskiej w Polsce po roku 1989
1. Style odbioru polskich czytelników najnowszej literatury ukraińskiej
2. Determinanty obecności literatury ukraińskiej w Polsce w latach 1989–2004
3. Pomarańczowa rewolucja i jej wpływ na zainteresowanie literaturą ukraińską w Polsce w latach 2005–2010
Rozdział 4. Analiza wybranych polskich przekładów najnowszej literatury ukraińskiej
Zakończenie
Bibliografia
Резюме
Summary
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter