Probability and Mathematical Statistics vol. 38, fasc. 1, 2018

Kazimierz Urbaniak (red.)
ISSN: 0208-4147
Liczba stron: 248
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

F. Proïa, Stationarity against integration in the autoregressive process with polynomial trend
J. Letemplier and T. Simon, The area of a spectrally positive stable pro­cess stopped at zero
P. M. Kozyra and T. Rychlik, Sharp bounds on the expectations of linear combinations of kth records expressed in the Gini mean difference units
C. Zhao, Extremes of order statistics of stationary Gaussian processes .
P. Vellaisamy and A. Maheshwari, Fractional negative binomial and Pólya processes
A. Adler and P. Matuła, On exact strong laws of large numbers under general dependence conditions
S. Bahadır and E. Ceyhan, On the number of reflexive and shared nearest neighbor pairs in one-dimensional uniform data
T. Rogala and Ł. Stettner, Bellman equations for terminal utility maximiza­tion with general bid and ask prices
K. Hees and H.-P. Scheffler, On joint sum/max stability and sum/max do­mains of attraction
N. Soja-Kukieła, Extremes of multidimensional stationary Gaussian random fields  
Y. Dong, L. Song, M. Wang, and M. Amin, M-estimation of the mixed-type generalized linear model
M. Azimmohseni, A. R. Soltani, M. Khalafi, and N. Akbari Ghale­sary, A consistent estimator for spectral density matrix of a discrete time peri­odically correlated process
W. R. Pestman, F. Tuerlinckx, and W. Vanpaemel, A reverse to the Jeffreys–Lindley paradox

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter