Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 40, nr 1

Marek Maciejewski, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 108
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” tom 40, nr 1 pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego i dra Radosława Antonowa zawierają osiem artykułów opartych na szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa. Trzy pierwsze traktują o teoretycznych aspektach zjawiska terroryzmu we współczesnym świecie (Henryk Spustek, Alicja Paluch i Tomasz Dukiewicz), dwa kolejne natomiast sytuują je w kontekście polityki międzynarodowej: Filip Tereszkiewicz analizuje dokumenty strategiczne Unii Europejskiej dowodząc, że unijna polityka przeciwdziałania terroryzmowi oparta jest na paradygmacie Human Security; Adrian Szumski zaś pisze o działalności Interpolu wobec aktywności foreign terrorist fighters. Andrzej Żebrowski omawia mechanizmy pracy służb specjalnych, a Kamila Kaperska-Kurzawa wpływ terroryzmu islamskiego na poczucie bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej. Publikację zamyka tekst Mirosława Karpiuka o postępowaniu sprawdzającym jako elemencie systemu ochrony informacji niejawnych w naszym kraju.

  • Henryk Spustek, Terroryzm — walka słabych z silnymi
  • Tomasz Dukiewicz, Terroryzm w obliczu bezpieczeństwa państwa
  • Alicja Paluch, Henryk Spustek, Terroryzm — zjawisko pochodne wojny
  • Filip Tereszkiewicz, Analiza dokumentów strategicznych Unii Europejskiej: Human Secur­ity jako paradygmat unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi
  • Adrian Szumski, Interpol wobec problemu tzw. zagranicznych bojowników terrorystycznych (foreign terrorist fighters)
  • Andrzej Żebrowski, Agentura wpływu uczestnikiem walki informacyjnej
  • Kamila Kasperska-Kurzawa, Społeczeństwo XXI wieku wobec zagrożenia islamskim terroryzmem
  • Mirosław Karpiuk, Miejsce bezpieczeństwa osobowego w systemie ochrony informacji niejawnych
Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter