Studia Filmoznawcze 39. Mistrz Wajda

Sławomir Bobowski (red.)
ISSN: 0860-116X
Liczba stron: 220
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Nie minęły dwa lata od śmierci najwybitniejszego polskiego reżysera i wciąż staramy się ogarnąć rozmiary jego dzieła. Numery specjalne poświęcone twórczości Andrzeja Wajdy opublikowały już czołowe czasopisma literackie: parysko-warszawskie „Zeszyty Literackie” (2016, nr 4), „Nowa Dekada Krakowska” (2017, nr 3), poznańskie „Przestrzenie Teorii (2017). Przyszła pora na „Studia Filmoznawcze”. Tegoroczny numer, gromadzący rozważania filmoznawców z kilku ośrodków krajowych i zagranicznych, stanowi jeszcze jeden wyraz hołdu dla wielkiego artysty.


 • Tadeusz Lubelski, Wprowadzenie

I. ARTYKUŁY

 • Marek Lis, Wajda i krzyż
 • Krzysztof Kornacki, Popiół i diament w ogniu. Krytyka filmu po 13 grudnia 1981 roku
 • Marek Haltof, The casualty of Jewish-Polish polemics: Revisiting Andrzej Wajda’s Korczak (1990)
 • Christopher Garbowski, Polish self-scrutiny in Holy Week
 • Łarysa Briuchowećka, Nie zmieniając poglądów. Przedstawianie okrucieństwa i zła w filmach Andrzeja Wajdy
 • Piotr Zwierzchowski, Spojrzenie z „drugiej strony”. Andrzej Wajda w dokumentach Wydziału Kultury KC PZPR w latach 80.
 • Mirosław Przylipiak, Szofer Wałęsy
 • Aleksandra Idczak, Pamięć monumentalna? O ostatnim filmie Andrzeja Wajdy
 • Piotr Kletowski, Filmowe powidoki Andrzeja Wajdy

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Aleksandra Idczak, Historia i metoda. O książce Piotra Witka Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016, ss. 712
 • Mariola Marczak, Filmowe czytanie Szekspira. Adaptacja jako interpretacja. O książce Lustra i echa. Filmowe adaptacje dzieł Williama Shakespeare’a, red. O. Katafiasz, Kraków 2017, ss. 434
 • Piotr Czerkawski, Peryferie mają głos. O książce Jarosława Pietrzaka Smutki tropików. Współ­czesne kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne, Warszawa 2016, ss. 312
 • Maciej Gorczyński, Ryzyko opłacalne. O książce Możliwość i konieczność w kulturze: idee, narracje, interpretacje, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, ss. 248
 • Irina Patron, Polski Wołyń na Ukrainie. Przegląd ukraińskich publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego

 

***

 

 • Tadeusz Lubelski, Introduction

I. ARTICLES

 • Marek Lis, Wajda and the cross
 • Krzysztof Kornacki, Ashes and Diamonds on fire. Critical reviews after December 13th, 1981
 • Marek Haltof, The casualty of Jewish-Polish polemics: Revisiting Andrzej Wajda’s Korczak (1990)
 • Christopher Garbowski, Polish self-scrutiny in Holy Week
 • Łarysa Briuchowećka, Not changing looks. Presentation of cruelty and evil in the films of Andrzej Wajda
 • Piotr Zwierzchowski, A look from the “other side”. Andrzej Wajda in the documents of the Culture Department of the Central Committee of the PZPR (Polish United Worker’s Party) in the 1980s
 • Mirosław Przylipiak, Wałęsa’s chauffeur
 • Aleksandra Idczak, The monumental memory? On the final film of Andrzej Wajda
 • Piotr Kletowski, Andrzej Wajda’s Afterimages

II. BOOK REVIEWS

 • Aleksandra Idczak, History and method. On Piotr Witek’s book Andrzej Wajda as a Historian. Methodological study of visual history, Lublin 2016, 712 pp.
 • Mariola Marczak, Film reading of Shakespeare. Adaptation as interpretation
 • Piotr Czerkawski, Peripheries have voice. The review of the book Smutki tropików. Kino Ameryki Łacińskiej jako kino polityczne by Jarosław Pietrzak, Warszawa 2016, ss. 312
 • Maciej Gorczyński, Possibility and Necessity in Culture: Ideas, Narratives, and Interpreta­tions, ed. by B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 2017, 248 pp.
 • Irina Patron, Polish Wołyń in Ukraine. Overview online publications about Wojciech Smazhovsky’s film

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter