Romanica Wratislaviensia LXV. De la philologie romane aux études françaises — évolution ou rupture ?

Elżbieta Skibińska (red.)
ISSN: 0557-2665
Liczba stron: 200
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Numer 65 czasopisma „Romanica Wratislaviensia” przynosi rozważania nad sytuacją filologii romańskiej na początku XXI wieku. Nazwa „filologia” odsyła w praktyce akademickiej zarówno do kierunku studiów uniwersyteckich, jak i do dyscypliny naukowej z wielowiekową tradycją. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przez romanistykę rozumiano poznawanie kultur i języków wywodzących się z łaciny, dziś jednak — w konsekwencji wyodrębnienia i usamodzielnienia się hispanistyki, italianistyki, luzytanistyki… — coraz częściej nazwa „filologia romańska” jest używana zamiennie z określeniem „filologia francuska”, czyli dotycząca języka i kultury francuskiej w jej związanej z Francją wersji. Przeobrażenia te nie są jednak wyłącznym czynnikiem zmieniającym status filologii romańskiej, która — podobnie jak inne dyscypliny humanistyczne — znajduje się jednocześnie w obliczu „kryzysu humanistyki” i formowania się „nowej humanistyki”. Taki stan rzeczy wpływa na programy studiów uniwersyteckich. Zebrane w tym numerze artykuły ukazują i omawiają różne aspekty przemian polskiej romanistyki, zwłaszcza zachodzących od połowy XX wieku, a także wskazują wyzwania, jakie stawiają przed nią współczesne zmiany cywilizacyjne.

 • Présentation (Elżbieta Skibińska)
 • Maciej Abramowicz, La philologie romane est-elle capable de relever les défis du présent ?
 • Elżbieta Biardzka, Ȇtre chercheur en linguistique française en Pologne. Quelques remarques sur l’identité scientifique
 • Frédéric Canovas, Langues et littératures de la « vieille Europe » dans les universités américaines : un état des lieux
 • Muguraş Constantinescu, Daniela Hăisan, Vue d’ensemble sur la philologie en tant que discipline d’enseignement en Roumanie (1969–2017)
 • Teresa Giermak-Zielińska, La philologie romane en Pologne mérite-t-elle encore son nom ?
 • Alicja Kacprzak, L’adjectif néologique en français actuel — tendances lexicogéniques
 • Joanna Kotowska, Agata Rębkowska, Vers une cartographie des recherches philologiques : observations à l’occasion du cinquantième anniversaire de la revue Romanica Wratislaviensia
 • Maja Pawłowska, Enseignement de la littérature française ancienne : souvenirs et témoignage
 • Tomasz Swoboda, Émotions et sensibilité : pour une nouvelle perspective des études ro­manes
 • Tomasz Szymański, L’idée de religion universelle des origines au XIXe siècle : entre philologie et herméneutique
 • Teresa Tomaszkiewicz, Comment les vocations philologiques évoluent à travers les générations
 • Tomasz Wysłobocki, À la recherche de la vocation perdue. Plaidoyer pour l’enseignement de la littérature des siècles passés
 • Izabella Zatorska, Le mythe de Paul et Virginie à travers trois romans francophones de l’océan Indien

COMPTES-RENDUS

 • Monika Grabowska, Les formes d’adresse dans le discours politique médiatisé polonais et français — un baromètre sensible des sympathies et antipathies politiques (Panie Prezydencie, Monsieur le Président… Formy adresatywne w polskim i francuskim dyskursie polityczno-medialnym, par Monika Kostro et Krystyna Wróblewska-Pawlak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016)
 • Joanna Jakubowska, André Gide — sous le signe de l’harmonie (André Gide ou l’art de la fugue, sous la direction de Greta Komur-Thilloy et Pierre Thilloy, Classiques Garnier, «  Bibliothèque gidienne », Paris 2017)
 • Tomasz Wysłobocki, Littérature in statu nascendi, ou Berenika Palus sur les traces de Denis Diderot (Literatura „in statu nascendi”. Problemy estetyczne i genologiczne prozy literackiej Denisa Diderota, par Berenika Palus, Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2017)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter