Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 22

Daria Kostecka-Jurczyk, Sebastian Jakubowski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 30,00 PLN   

Bieżący numer poświęcony jest istotnym problemom ekonomicznym i społecznym. W artykule dotyczącym zrównoważonego rozwoju i jego społecznego wymiaru omówiono narzędzia jego stymulowania oraz przedstawiono analizę danych dotyczących skali ubóstwa w Polsce. W publikacji na temat „pułapki technologicznej” będącej barierą rozwoju krajów postkomunistycznych autor wskazał przyczyny powstania pułapki technologicznej i makroekonomii we Wschodniej Europie. W artykule „Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej” poruszono problem społecznej aktywizacji osób starszych. Z kolei w opracowaniu „Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?” autorka stara się zaprezentować istotę instytucji pozbawienia władzy rodzicielskiej i konsekwencje jej stosowania.
Numer zawiera także opracowania dotyczące wielu istotnych aspektów prawa administracyjnego i cywilnego. W pierwszym obszarze mieści się opracowanie pt. „Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych”. W drugim natomiast artykuł pt. „Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych”.
ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Tsotne Iashvili, Technological trap and its overcoming difficulties in transition economies
 • Edyta Paczka, Social dimension of the concept of sustainable development
 • Tomasz Dasek, Ewolucja audytu wewnętrznego na świecie
 • Tomasz Słapczyński, Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych
 • Jakub Hudský, Uwarunkowania prawne działalności gospodarczej w Czechach
 • Piotr Mazurek, Instytucja kuratora spadku nieobjętego, jego prawa i obowiązki w polskim systemie prawa cywilnego
 • Martyna Stępień, Pozbawienie władzy rodzicielskiej — kara dla rodziców czy narzędzie niesienia pomocy dzieciom?
 • Tomasz Słapczyński, Marlena Stradomska, Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych
 • Anna Kuchciak, Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej
 • Katarzyna Klimas, Zdolność do wyrażenia zgody na zabieg przez pacjenta a zdolność do czynności prawnych
 • Karolina Korzyb, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2017 roku, I SA/Wr 524/17

Notki o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter