Roczniki Biblioteczne LII

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 312
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

„Roczniki Biblioteczne” są ogólnopolskim czasopismem naukowym z zakresu nauki o książce (bibliologii) i bibliotekoznawstwa. Czasopismo publikuje opracowania dotyczące:

 • teorii i metodologii bibliologii, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych,
 • szeroko rozumianej historii kultury książki, w tym historii ruchu wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa, historii bibliotek i bibliotekarstwa, czytelnictwa i recepcji książki, bibliofilstwa, w Polsce i w świecie,
 • współczesnego bibliotekarstwa, zwłaszcza w odniesieniu do bibliotek naukowych,
 • kształcenia pracowników książki i bibliotek.

Oprócz oryginalnych prac naukowych zamieszczane są krytyczne edycje materiałów źródłowych, recenzje polskich i zagranicznych publikacji specjalistycznych, kronika życia naukowego.

I. Artykuły

 • Katarzyna Krzak-Weiss, Jeszcze jeden polski sygnet o emblematyczych koneksjach (czyli kilka uwag o znaku firmowym Szymona Kempiniego)
 • Małgorzata Rowicka, Wydawnicze losy twórczości Adama Mickiewicza w Królestwie Polskim
 • Anna Karczewska, „Wszystko dla ludu przez lud”. Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886–1905

II. Materiały

 • Halina Rusińska-Giertych, Pierwsza wypożyczalnia książek we Lwowie w końcu XVIII wieku
 • Kazimierz Ossowski, „Sznurek Pereł czyli Romansowy Chińczyk” – rękopiśmienna gazeta humorystyczna z czasów Księstwa Warszawskiego
 • Marian Ptaszyk, Z badań nad księgozbiorem prywatnym Samuela Bogumiła Lindego
 • Monika Olczak-Kardas, Pracownicy bibliotek wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918–1939
 • Hanna Łaskarzewska, Bohdana Korzeniewskiego przygoda bibliotekarska
 • Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Próba organizacji badań bibliologicznych w Polsce w świetle materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Książki z lat 1948–1949
 • Maria Dembowska, Materiały do historii Biblioteki PAN w Warszawie. Memoriał (1968) oraz Na PANskim chlebie. Ze wspomnień bibliotekarki. Notatki z lat 1966–1977. Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Jadwiga Sadowska

III. Recenzje i przeglądy

 • Dziesięć lat poznańskiej „Biblioteki”(1997–2006) (Andrzej Mężyński)
 • Józef Trypućko, Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. Uzupełnił Michał Spandowski. Opracowali Michał Spandowski, Sławomir Szyller, Warszawa 2007 (Maria Cubrzyńska-Leonarczyk)
 • Jacek Puchalski, Źródła do historii bibliotek w Polsce w latach 1918–1947. Studium bibliologiczne, Warszawa 2007 (Piotr Lechowski)
 • Helga Döhn, Die Sammlung Autographa der ehemaligen Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin. Autographenkatalog auf CD-ROM. Bearbeitet von.... – Wiesbaden 2005 (Wojciech Mrozowicz)
 • Evelina Kristanova, Program społeczny i kulturalny „Tęczy” (1927–1939) na tle prasy katolickiej w II Rzeczypospolitej, Łódź 2006 (Irena Socha)
 • Maciej Szymczyk, Polski przemysł papierniczy 1945–1989. Duszniki Zdrój 2007 (Ewa Repucho)

IV. Kronika

 • Narodowy Zasób Biblioteczny – potrzeby i możliwości. Seminarium w Centralnej Bibliotece Wojskowej, 11 września 2007 (Jerzy Andrzejewski)
 • X Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Kaliszu 14–16 września 2007 (Ewa Andrysiak)
 • Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeobrażenia bibliologii polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Ogólnopolska konferencja naukowa, Toruń, 23–24 października 2007 (Dorota Degen)
 • Krakowskie spotkanie badaczy książek, czasopism, bibliotek Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku (Tomasz Ratajczak)
 • Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury; ich typologia, organizacja i funkcje, Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 6–7 grudnia 2007 (Elżbieta Jamróz-Stolarska)
 • Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2007
 • Konkurs na artykuł naukowy na temat „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
 • Książki nadesłane

V. Nekrologi

 • Bronisław Zyska (31 VII 1922 – 10 VI 2006) (Irena Socha)
 • Janusz Dunin-Horkawicz (26 VI 1931 – 27 VII 2007). Wspomnienie przyjaciela (Hanna Tadeusiewicz)
 • Franciszek Bonawentura Mincer (14 VII 1932 – 3 VIII 2007) (Ryszard Nowicki)
 • Elżbieta Słodkowska (29 X 1927 – 17 XI 2007) (Oskar Stanisław Czarnik)
 • Krystyna Bednarska-Ruszajowa (14 X 1945 – 15 IV 2008) (Krzysztof Migoń)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter