Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 40, nr 2

Marek Maciejewski, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Numer drugi 40. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” ukazał się pod redakcją prof. dra hab. Marka Maciejewskiego i dra Radosława Antonowa. Zebrane w nim teksty to sześć artykułów problemowych autorstwa badaczy z kilku polskich ośrodków naukowych.
    Norbert Slenzok z Uniwersytetu Śląskiego prezentuje ewaluację koncepcji demokracji totalitarnej, występującej w pracach reprezentantów libertariańskiej filozofii politycznej — Murraya Rothbarda i Hansa-Hermanna Hoppego. Michał A. Piegzik z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia historyczny proces rozwoju doktryny kokutai (pol. polityki narodowej), która ukształtowała się w Cesarstwie Japonii w latach 1867–1945 i stanowiła jeden z fundamentów ideologicznych japońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Artykuł Bogumiła Rudawskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu jest próbą biograficznego ujęcia działalności Rolfa-Heinza Höppnera — nazistowskiego intelektualisty i eksperta od okupacyjnej polityki ludnościowej i narodowościowej oraz szefa regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa SS w Poznaniu. Niemieckojęzyczna praca Wojciecha Wicherta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie) traktuje o polityce niemieckiej w okręgu Rzeszy Kraj Warty, czyli na terenie zachodniej Polski, wcielonym do Niemiec w latach 1939–1945. Wawrzyniec Kowalski z Wojskowej Akademii Technicznej przybliża faktyczny wpływ socjalistów z PPS i zależnych od nich związków zawodowych na przygotowanie i przebieg zamachu majowego w 1926 roku. Łukasz Bojko z Uniwersytetu Wrocławskiego, bazując głównie na materiałach archiwalnych, zapoznaje czytelnika z tematyką prawną i ustrojową konstytucji kwietniowej oraz argumentacją prawniczą na rzecz przebudowy ustroju politycznego II RP.

Norbert Slenzok, Problem demokracji totalitarnej w filozofii politycznej libertarianizmu
Michał A. Piegzik, U źródeł japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu — doktryna kokutai w życiu politycznym Cesarstwa Japonii w latach 1867–1945
Bogumił Rudawski, Rolf-Heinz Höppner — niemiecki zbrodniarz z Kraju Warty
Wojciech Wichert, „Exerzierplatz des Nationalsozialismus“ — der Reichsgau Wartheland in den Jahren 1939–1945
Wawrzyniec Kowalski, Stanowisko Polskiej Partii Socjalistycznej wobec zamachu majowego w 1926 roku
Łukasz Bojko, Kwestie prawno-ustrojowe w pracach nad konstytucją kwietniową z 1935 roku

Norbert Slenzok, Totalitarian democracy problem in the political philosophy of libertarianism
Michał A. Piegzik, The roots of Japanese nationalism and militarism — the kokutai doctrine in the political life of the Empire of Japan in 1867–1945
Bogumił Rudawski, Rolf-Heinz Höppner — a German war criminal from the Wartheland
Wojciech Wichert, The experimental training area of National Socialism — the Reichsgau Wartheland in the years 1939–1945
Wawrzyniec Kowalski, The position of the Polish Socialist Party against the May coup d’Etat in 1926
Łukasz Bojko, Legal and political issues in works on the April Constitution from 1935

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter