Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 40, nr 2

Marek Maciejewski, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Numer drugi 40. tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” ukazał się pod redakcją prof. dra hab. Marka Maciejewskiego i dra Radosława Antonowa. Zebrane w nim teksty to sześć artykułów problemowych autorstwa badaczy z kilku polskich ośrodków naukowych.
    Norbert Slenzok z Uniwersytetu Śląskiego prezentuje ewaluację koncepcji demokracji totalitarnej, występującej w pracach reprezentantów libertariańskiej filozofii politycznej — Murraya Rothbarda i Hansa-Hermanna Hoppego. Michał A. Piegzik z Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawia historyczny proces rozwoju doktryny kokutai (pol. polityki narodowej), która ukształtowała się w Cesarstwie Japonii w latach 1867–1945 i stanowiła jeden z fundamentów ideologicznych japońskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Artykuł Bogumiła Rudawskiego z Instytutu Zachodniego w Poznaniu jest próbą biograficznego ujęcia działalności Rolfa-Heinza Höppnera — nazistowskiego intelektualisty i eksperta od okupacyjnej polityki ludnościowej i narodowościowej oraz szefa regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa SS w Poznaniu. Niemieckojęzyczna praca Wojciecha Wicherta (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Szczecinie) traktuje o polityce niemieckiej w okręgu Rzeszy Kraj Warty, czyli na terenie zachodniej Polski, wcielonym do Niemiec w latach 1939–1945. Wawrzyniec Kowalski z Wojskowej Akademii Technicznej przybliża faktyczny wpływ socjalistów z PPS i zależnych od nich związków zawodowych na przygotowanie i przebieg zamachu majowego w 1926 roku. Łukasz Bojko z Uniwersytetu Wrocławskiego, bazując głównie na materiałach archiwalnych, zapoznaje czytelnika z tematyką prawną i ustrojową konstytucji kwietniowej oraz argumentacją prawniczą na rzecz przebudowy ustroju politycznego II RP.

  • Norbert Slenzok, Problem demokracji totalitarnej w filozofii politycznej libertarianizmu
  • Michał A. Piegzik, U źródeł japońskiego nacjonalizmu i militaryzmu — doktryna kokutai w życiu politycznym Cesarstwa Japonii w latach 1867–1945
  • Bogumił Rudawski, Rolf-Heinz Höppner — niemiecki zbrodniarz z Kraju Warty
  • Wojciech Wichert, „Exerzierplatz des Nationalsozialismus“ — der Reichsgau Wartheland in den Jahren 1939–1945
  • Wawrzyniec Kowalski, Stanowisko Polskiej Partii Socjalistycznej wobec zamachu majowego w 1926 roku
  • Łukasz Bojko, Kwestie prawno-ustrojowe w pracach nad konstytucją kwietniową z 1935 roku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter