Międzynarodowe stosunki polityczne

Łukasz Fijałkowski, Renata Kunert-Milcarz (red.)
ISBN: 978-83-229-3516-3
Liczba stron: 352
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Opracowanie Międzynarodowe stosunki polityczne jest podręcznikiem akademickim adresowanym do zróżnicowanego grona odbiorców, przede wszystkim studentów stosunków międzynarodowych, jak też politologii, ekonomii i prawa. Autorzy podjęli w nim próbę usystematyzowania istniejącej wiedzy z tego zakresu. W osiemnastu rozdziałach zaprezentowano w syntetyczny i całościowy sposób różne wymiary międzynarodowych stosunków politycznych. Zjawiska i procesy międzynarodowe analizowane są z rozmaitych perspektyw, uwzględniających główne trendy w sferze teorii i praktyki polityki międzynarodowej. Każdy z rozdziałów oparty został na jednolitej konstrukcji, a jego autorzy omawiają daną problematykę z perspektywy teoretycznej oraz empirycznej. Intencją było przybliżenie problematyki stosunków międzynarodowych w przystępny sposób, jednocześnie w zgodzie z trendami nauczania na poziomie studiów licencjackich. Każdy rozdział wprowadza w nowe zagadnienia — niemniej powiązane wzajemnie tak, iż kolejny rozdział jest pogłębieniem i uzupełnieniem wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Wstęp
Rozdział 1. Elżbieta Stadtmüller, Współczesny świat — jak go opisać?
Rozdział 2. Elżbieta Stadtmüller, Międzynarodowe stosunki polityczne: podstawowe pojęcia i problemy
Rozdział 3. Andrzej Polus, Znaczenie teorii stosunków międzynarodowych
Rozdział 4. Łukasz Fijałkowski, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Rozdział 5. Marek Musioł, Współczesne wojny i konflikty
Rozdział 6. Kacper Mulawa, Międzynarodowa ekonomia polityczna
Rozdział 7. Joanna Trajman, Kultura w stosunkach międzynarodowych
Rozdział 8. Renata Duda, Piotr Nowak, Organizacje międzynarodowe
Rozdział 9. Kamil Baraniuk, Krzysztof Kociubiński, Aktorzy międzynarodowi
Rozdział 10. Anna Umińska-Woroniecka, Polityka zagraniczna — podejście teoretyczne
Rozdział 11. Elżbieta Stadtmüller, Globalizacja
Rozdział 12. Łukasz Fijałkowski, Elżbieta Stadtmüller, Procesy regionalizacji na świecie
Rozdział 13. Leszek Kwieciński, Integracja europejska
Rozdział 14. Przemysław Mikiewicz, Ekopolityka globalna
Rozdział 15. Patrycja Matusz-Protasiewicz, Joanna Rajca-Rychlewska, Migracje międzynarodowe
Rozdział 16. Anna Cichecka, Problemy rozwojowe
Rozdział 17. Renata Kunert-Milcarz, Prawa człowieka
Rozdział 18. Przemysław Mikiewicz, Wizje przyszłości
Bibliografia
Spis ramek
Spis rysunków i wykresów
Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter