Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty 2.0

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
Wydanie: II poprawione
ISBN: 978-83-229-3669-6
Liczba stron: 44
Format: A4, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 19,00 PLN   

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

 • Wstęp
 • Wykaz skrótów
 • Alfabet ∙ Wymowa ∙ Akcentowanie
 • Formy podstawowe czasownika ∙ Rozpoznawanie koniugacji ∙ Wyróżnianie tematów
 • Indicativus praesentis activi ∙ Indicativus imperfecti activi ∙ Infinitivus praesentis activi ∙ Imperativus praesentis activi ∙ Noli, nolite + infinitivus ∙ Orzeczenie czasownikowe (podmiot domyślny) ∙ Enklityka
 • Formy podstawowe rzeczownika i przymiotnika ∙ I deklinacja ∙ Przypadki i ich funkcje w zdaniu: podmiot, dopełnienie, okolicznik,
  przydawka ∙ Przyimki
 • Czasownik posiłkowy: sum, esse, fui ∙ Orzeczenie imienne ∙ Zaimki osobowe ∙ Negacja
  • De Iuliae servis
 • Exercitationes
  • De Roma antiqua
 • II deklinacja
  • De femĭna annosa et medĭcoDe scholis antiquis
 • Zaimki wskazujące: is, ille, ipse ∙ Accusativus duplex
  • Dei virum feminamque faciunt
 • Składnia ACI ∙ Zaimek zwrotny
 • Exercitationes
  • Ennius poëta et Nasica, amicus eius De gracŭlo et columbis
 • III deklinacja
  • Morĭbus antiquis stat res Romana virisque
 • Zaimek względny: qui, quae, quod
  • Antiquorum nomĭna
 • Indicativus praesentis passivi ∙ Indicativus imperfecti passivi
  • De antiquorum deis
 • Infinitivus praesentis passivi
  • Deorum simulacra
 • Exercitationes
  • Arma Romana
 • Coniunctivus praesentis activi ∙ Coniunctivus praesentis passivi ∙ Coniunctivus w zdaniu niezależnym
  • Oracŭlum
 • Coniunctivus imperfecti activi ∙ Coniunctivus imperfecti passivi ∙ Coniunctivus w zdaniu podrzędnym
  • Orpheus et Eurydĭca
 • Exercitationes
  • Daphne in arbŏrem commutatur
 • Indicativus perfecti activi
  • Amicus certus in re incerta cernĭtur
 • Infinitivus perfecti activi ∙ Przysłówki
  • De Bucephălo, equo celĕbri
 • Participium praesentis activi ∙ Participium perfecti passivi
  • Ubi concordia ibi victoria
 • Exercitationes
  • De Themistŏcle
 • Indicativus perfecti passivi ∙ Infinitivus perfecti passivi
  • Nodus Gordius
 • Exercitationes
  • De C. Iulio Caesăre et piratis
 • Exercitationes
  • C. Valerius Catullus, Carmĭna 70, 85, 87
 • Składnia NCI
  • De Sophŏclis Oedĭpo Coloneo
 • Czasowniki nieregularne: fero, ferre, tuli, latum; volo, velle, volui; nolo, nolle, nolui
  • De Alexandro Magno
 • Exercitationes
  • Omnia mea mecum porto De leone et mure
 • Exercitationes
  • Epistŭlae M. Tullii Ciceronis
 • Exercitationes
  • De Lacedaemoniis
 • Exercitationes
  • De disciplina druĭdum
 • Exercitationes
  • Evangelii fragmentum
 • Exercitationes
  • Paulus de Tharso civis Romanus est
 • Wykaz wykorzystanych źródeł

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter