Prace Kulturoznawcze XXI, nr 3. Człowiek i inne istoty

Adam Nobis (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 136
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Zamieszczone w „Pracach Kulturoznawczych” XXI, nr 3 artykuły są rezultatem inspiracji nowymi poszukiwaniami, ideami, perspektywami pojawiającymi się we współczesnej humanistyce, które odrzucają, renegocjują oraz poddają refleksji tradycyjny i dominujący w niej antropocentryzm. Ich autorzy poszukują innego sposobu konceptualizacji, opisu i wyjaśniania relacji zachodzących między nami — ludźmi a innymi istotami i zjawiskami świata, w którym żyjemy. Takiego, w którym człowiek nie jest miarą wszechrzeczy, lecz próbuje zrozumieć otaczającą go Inność czy Inności, a także swoją względem nich odmienność.

  • Słowo od autorów
  • Patryk Chudzik, Mateusz Żmudziński, Rola Nilu w kształtowaniu kultury starożytnego Egiptu
  • Michael Fleischer, Reguły komunikacji intra- i intergatunkowej (na przykładzie człowieka i psa)
  • Mirosław Kocur, Maska jako aktorka
  • Adam Nobis, Tomasz Mrozek, Lokalna globalność i jej wędrówki
  • Joanna Panciuchin, Czy robot jest kobietą?
  • Monika Rogowska-Stangret, Dziewczynka i pies. O spotkaniu ciało-w-ciało ze zwierzęciem
  • Ewelina Twardoch-Raś, Obraz medyczny jako „fenomen”. Ciało w relacji z nie-ludzkimi sprawczościami w wybranych projektach postmedialnych
  • Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter