Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 25. Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Daria Kostecka-Jurczyk, Sebastian Jakubowski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 156
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Numer 25 SPPAiE poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu prawa spółek i obrotu giełdowego. Zawiera m.in. artykuł dotyczący nierejestrowanych znaków towarowych, w którym Autor analizuje możliwość uzyskania ochrony na nierejestrowany znak towarowy w oparciu o przepisy prawa krajowego i unijnego. W artykule pt. Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych Autor rozważa charakter prawny uchwały jako czynności prawnej, a także omawia problem dopuszczalności uchwał negatywnych i nieistniejących. Kolejnym zagadnieniem prezentowanym w tym numerze SPPAiE jest wykazanie prawidłowości reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie rozbieżności między wpisem do KRS i rzeczywistym stanem prawnym i odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania. W kontekst powyższych problemów wpisuje się także zagadnienie obowiązku wniesienia wkładu w spółkach osobowych.

  • Michał Gregorczyk, Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego
  • Tomasz Piotrowski, Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych
  • Tomasz Pilikowski, Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania
  • Iwo Jarosz, Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne
  • Łukasz Chyla, The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union
  • Anna Maria Barańska, Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania
  • Krzysztof Bokwa, Iwo Jarosz, Czy na pewno martwa instytucja? Staropolskie i austriackie pactum advitalitium w perspektywie współczesnej
  • Anna Grzywacz, Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Magdalena Stopiak, Wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na zbycie składników jej majątku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter