Wrocławskie Studia Politologiczne 9/2008

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 252
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Wrocławskie Studia Politologiczne to czasopismo naukowe o profilu politologicznym, redagowane w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytecie Wrocławskiego. Czasopismo tworzy forum wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań naukowych, prowadzonych przez środowisko politologów w Polsce i za granicą, umożliwia przepływ informacji naukowej między poszczególnymi ośrodkami politologicznymi.

Instytucje i działania polityczne

 • TOMASZ ALBERSKI, Proces planowania strategicznego w kampaniach wyborczych
 • LUDWIK HABUDA, Niedialogiczna polityka. Przypadek IV RP
 • BARTŁOMIEJ MICHALAK, Spór o system wyborczy czy o model demokracji? O związkach pomiędzy kształtem demokracji a ordynacją wyborczą
 • EUGENIUSZ MŁYNIEC, Patologie życia politycznego (zagadnienia teoretyczne i metodologiczne)
 • LILLA BARBARA PASZKIEWICZ, PSL w walce o kształt powojennej Polski. Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 roku
 • EWA WASZKIEWICZ, Prawne gwarancje wolności sumienia i wyznania w III Rzeczypospolitej Polskiej (zarys problematyki)

Problemy globalne

 • ZBIGNIEW MACHELSKI, Mafia i państwo włoskie
 • BARTOSZ SMOLIK, Unia Europejska w obliczu głównych wyzwań polityki kosmicznej
 • ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Edukacja wobec rozwoju globalnego społeczeństwa wiedzy na przykładzie modelu edukacji politycznej w Niemczech

Myśl polityczna

 • MACIEJ BACHRYJ-KRZYWAŹNIA, Charakterologiczne przesłanki postawy demokratycznej w koncepcji Harolda D. Lasswella
 • ARKADIUSZ BARUT, Tradycja i rewolucja. Konserwatyzm immanentny Josepha de Maistre’a
 • KRYSTYNA ANNA PASZKIEWICZ, Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym: dylemat współczesnych korporacji

Recenzje

 • FRED INGLIS, Kultura (Natalia Antoszewska)
 • ZBIGNIEW BLOK, Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski (Andrzej W. Jabłoński)
 • Europa – ziemia obiecana? Doświadczenia krajów europejskich w integracji imigrantów, Elżbieta Stadtmüller, Patrycja Matusz-Protasiewicz (red.) (Michał Kilijański)
 • Etyka wobec współczesnych dylematów, Krzysztof Kalka, Andrzej Papuziński (red.) (Ewelina Kosińska)
 • Europeanization. New Research Agenda, Paolo Graziono, Maarten P. Vink (red.) (Rafał Riedel)
 • Zarządzanie projektem europejskim, Michał Trocki, Bartosz Grucz (red.) (Barbara Walensa)
 • Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło (red.) (Magdalena Zaborska-Skorupa)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter