Niemcoznawstwo 26. Zagadnienia polityki wewnętrznej

Katarzyna Gelles (red.)
ISBN: 978-83-229-3623-8
Liczba stron: 216
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 39,00 PLN   

W minionych latach Europa stanęła przed jednym z największych wyzwań w swojej historii  — kryzysem uchodźczym. Mimo obaw, jakie wywoływali nowi przybysze, niemiecka kanclerz zadecydowała o otwarciu dla nich granic swego kraju. Wywołało to niezadowolenie społeczeństwa oraz przyczyniło się do wzrostu popularności ruchów eurosceptycznych oraz populistycznych. Sprawdzianem dla polityki migracyjnej miały być wybory parlamentarne, które jesienią 2017 r. odbyły się w Republice Federalnej Niemiec oraz w Austrii. Austriacy zagłosowali na ugrupowania prawicowe, sensacją zaś było zwycięstwo Sebastiana Kurza, który w grudniu został najmłodszym szefem rządu w Europie. Natomiast w Niemczech  wyraźnie spadło poparcie dla tradycyjnych partii, a w ławach Bundestagu po raz pierwszy w powojennych dziejach państwa zasiedli posłowie reprezentującej nacjonalistyczne poglądy Alternatywy dla Niemiec. Nigdy dotąd kraj nie pogrążył się w impasie związanym z niemożnością utworzenia rządu jak na przełomie roku 2017 i 2018.
Pozostałe poruszone tematy dotyczą karier czołowych przedwojennych i powojennych polityków niemieckich, a także zaangażowania socjaldemokratki Anke Martiny na rzecz większego udziału kobiet w życiu politycznym RFN. Nietracące na aktualności zagadnienie rozrachunku z czasami zimnowojennego podziału, którego symbolem przez blisko trzy dekady pozostawał mur berliński, wciąż prowokuje pytania o sposób jego ukazywania w filmach powstałych po 1989 r. Do relacji polsko-niemieckich nawiązują dwa teksty — o reakcji środowiska polonijnego w RFN skupionego w Związku Polaków „Zgoda” na stan wojenny w Polsce oraz poruszający kwestię lokowania miejsc pamięci i cmentarzy żołnierzy niemieckich na ziemiach polskich.
Część artykułową tradycyjnie dopełniają działy recenzyjny oraz kroniki i sprawozdania.
Wstęp
I. ARTYKUŁY

 • Mariusz Kozerski, Mentorzy a kariera polityczna. Przykłady z historii Niemiec przed i  powojennych
 • Marta Brzezińska-Pająk, Mur berliński jako symbol zimnowojennego militaryzmu w filmie
 • niemieckim po 1989 roku
 • Artur Kamiński, Związek Polaków „Zgoda” w RFN a stan wojenny w Polsce
 • Joanna Trajman, Niemiecka socjaldemokratka Anke Martiny o potrzebie feminizacji polityki
 • Gabriela Kochan, Prawicowy ekstremizm w Niemczech na początku XXI wieku
 • Katarzyna Gelles, Wyborcze tsunami i niemiecka gra w kolory
 • Jakub Wieszczak, Percepcja społeczna niemieckich cmentarzy wojennych w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska
 • Katarzyna Gelles, Młoda Austria kieruje się na prawo

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Czerwona Róża (Kate Evans, Red Rosa. A Graphic Biography of Rosa Luxemburg, New York 2015, ss. 220) — Katarzyna Gelles
 • Ocalić elitę ( Herbert Lackner, Die Flucht der Dichter und Denker. Wie Europas Künstler und Wissenschaftler den Nazis entkamen, Wien 2017, ss. 204) — Agnieszka Jankowska
 • Śladami zapomnianej formacji (Iwan Kowtun, Dmitrij Żukow, 29 Dywizja Grenadierów SS „Kamiński”, przeł. [z ros.] Joanna Krystyna Radosz, Zakrzewo 2017, ss. 366) — Jakub Wieszczak
 • Sprawiedliwy Arab wśród Narodów Świata (Ronen Steinke, Der Muslim und die Jüdin. Die Geschichte einer Rettung in Berlin, München 2017, ss. 207) — Agnieszka Jankowska
 • Porwane dzieci (Anna Malinowska, Brunatna kołysanka. Historie uprowadzonych dzieci, Warszawa 2017, ss. 359) — Artur Kamiński
 • O sile przetrwania w nazistowskich Niemczech (Hans-Jürgen Massaquoi, Neger, Neger… Opowieść o dorastaniu czarnoskórego chłopca w nazistowskich Niemczech, przeł. [z ang.] Anna Bańkowska, Warszawa 2016, ss. 550) — Sylwia Chmura
 • Niemcy w trybach wojennej machiny (Nicholas Stargardt, Wojna Niemców. Naród pod bronią 1939–1945, przeł. [z ang.] Tomasz Fiedorek, Poznań 2017, ss. 855) — Mariusz Kozerski
 • W zakamarkach pamięci. Dlaczego i jak pamiętamy (Martin Pollack, Topografi a pamięci, przeł. [z niem.] Karolina Niedenthal, Wołowiec 2017, ss. 239) — Jakub Wieszczak
 • Korespondencja zza więziennych murów (Helmuth James von Moltke, Freya von Moltke, Listy na pożegnanie, przeł. [z niem.] Grażyna Prawda, Kraków 2017, ss. 338) — Joanna Karpińska-Olszewska
 • Wspomnienia o pierwszej damie (Cornelia Scheel, Mildred Scheel. Erinnerungen an meine Mutter, mit Regina Carstensen, Reinbek bei Hamburg 2015, ss. 224) — Joanna Trajman
 • Wschodnioniemieccy adwokaci w „złotej klatce” ( Christian Booß, Im goldenen Käfig. Zwischen SED, Staatssicherheit, Justizministerium und Mandant — die DDR-Anwälte im politischen Prozess, Göttingen 2017, ss. 813) — Krzysztof Jagiełło
 • Historia Bundesligi z perspektywy piłkarza (Ronald Reng, Bundesliga. Niezwykła opowieść o niemieckim futbolu, przeł. [z niem.] Michał Jeziorny, Tomasz Urban, Kraków 2017, ss. 424) — Tomsz Matras
 • Angela Merkel i syndrom pomagacza (Hans-Olaf Henkel, Joachim Starbatty, Niemcy na kozetkę! Dlaczego Angela Merkel ratuje świat, rujnując swój kraj?, przeł. [z niem.] Andrzej Kaniewski, Ewa Ruszkowska, Warszawa 2016, ss. 273) — Joanna Karpińska-Olszewska
 • Niemiecka niedecyzyjność i jej następstwa (Robin Alexander, Angela Merkel i kryzys migracyjny. Dzień po dniu, przeł. [z niem.] Marcin Masny, Warszawa 2017, ss. 310) — Magda Rucińska
 • Dobra prognoza dla Austrii (Heinz Fischer, Christof Leitl, Österreich für Optimisten. Mit einem Interview von Herbert Lackner, Salzburg-München 2017, ss. 142) — Katarzyna Gelles

III. KRONIKA — SPRAWOZDANIA

 • Joanna Trajman, Samochód — obiekt miłości i nienawiści Niemców
 • Tomasz R. Dębowski, Wrocławska konferencja Oblicza Reformacji
 • Mariusz Kozerski, Polsko-niemieckie dyskusje o Europie
 • Karina Krzysztoporska, Stacja przesiadkowa — Dolny Śląsk
 • Helena Wyligała, Konferencja Niemcy po wyborach. Bilans zysków i strat
 • Mariusz Kozerski, Niemcy z perspektywy polskiej nauki
 • Katarzyna Gelles, Kobiece oblicze Reformacji
 • Krzysztof Jezierski, Z wizytą w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

IV. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Krzysztof Kociubiński, Profesor Norbert Otto Kapferer (1948–2018)
 • Katarzyna Gelles, Profesor Heiner Timmermann (1940–2018)

V. BIBLIOGRAFIA

 • Indeks zawartości „Niemcoznawstwa” za lata 2013–2017, oprac. Katarzyna Gelles
 • Rozprawa doktorska obroniona w Zakładzie Badań Niemcoznawczych Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr
 • Wykaz skrótów
 • O autorach
 • Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i filmowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter