Polscy odkrywcy, badacze i eksploratorzy Syberii oraz Azji Środkowej (XIX–początek XX wieku)

Grzegorz Pełczyński (red.)
ISBN: 978-83-229-3614-6
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Mianownikiem wszystkich tekstów jest biografistyka naukowa skupiona na postaciach, których działalność na przełomie XIX i XX wieku, okazuje się istotna dla zrozumienia różnorakich uwarunkowań kulturowo-społecznych Syberii i Azji Środkowej oraz są to też postaci, na których życiu i aktywności owe miejsca wywarły wpływ i je ukształtowały. Na łamach publikacji prezentowane są teksty wpisujące się we wspomniane wcześniej ujęcie biografistyczne z perspektywy archeologicznej, literaturoznawczej, archiwistycznej, historycznej, krytyki artystycznej, etnologii czy wiedzy o gospodarce oraz historii nauki.

 

(Z recenzji wydawniczej dr hab. Ingi Kuźmy)

 

Autorami tekstów są przedstawiciele różnych dyscyplin, którzy mogą wykazać się dużym dorobkiem i doświadczeniem naukowym w dziedzinie badań Syberii i Azji. Interdyscyplinarne podejście do tytułowego zagadnienia sprawia, że po książkę tę będą sięgać reprezentanci wielu kierunków humanistycznych i nauk społecznych. Należy także podkreślić, że recenzowana monografia wyłamuje się ze schematycznego ujmowania losów zesłańców polskich. Nie podąża wyłącznie za śladami „gnębienia i cierpienia” Polaków na Sybirze, ale ukazuje także ich kulturotwórczy wkład w szereg procesów społecznych, gospodarczych czy politycznych. W tym sensie jest to książka dojrzała, odważnie formułująca pytania i poszukująca niebanalnych odpowiedzi. Co więcej, autorzy odkrywają przed nami szerokie spektrum działalności Polaków na obszarach zauralskich. Chodzi w tym miejscu o taką działalność, która do tej pory była pomijana i traktowana jako mniej istotna.

 

(Z recenzji wydawniczej prof. UAM dr. hab. Adama Pomiecińskiego)

Od redaktora
Kościół katolicki na Syberii

 • Tatiana Niedzieluk, Влияние мировоззрения на повседневную жизнь католиков Сибири (1830–1917)
 • Teresa Antonietta Frącek RM, Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński — opiekun zesłańców
 • Franciszek M. Rosiński, Agnellus Kowarz — niezwykły franciszkanin śląski na Sachalinie w latach 1911–1932
 • Dmitriy Panto, История образования Омского римско-католического прихода и деятельность ее настоятелей

Życie naukowe

 • Marfa Brovchenko, Научное наследие польских исследователей Восточной Сибири и современность
 • Maria Magdalena Blombergowa, Badania archeologiczne Polaków na Syberii i w Azji Środkowej
 • Veronika Beliaeva-Saczuk, Vladimir Davydov, Nieznane kolekcje etnograficzne polskich badaczy w Muzeum Antropologii i Etnografii im. Piotra Wielkiego RAN (Kunstkamera)
 • Evgenii Semenov, Музеефикация памятных мест, связанных с пребыванием польских ученых на территории Байкальского региона: Б. Дыбовский, Я. Черский и Ю. Талько-Грынцевич
 • Tomasz Skrzyński, Okres syberyjski w działalności Gotfryda Ossowskiego (1893–1897)
 • Grażyna Legutko, Kraj Sacha po latach, czyli obraz Jakucji w Pamiętnikach Wacława Sieroszewskiego
 • Zuzanna Sieroszewska-Rolewicz, Pamięć o Wacławie Sieroszewskim — refleksje z podróży śladami pradziadka do Jakucji

Działalność gospodarcza

 • Irina Nikulina, Хозяйственная деятельность ссыльных поляков на Алтае во второй половине XIX века
 • Władysław Masiarz, Polacy w działalności gospodarczej na Syberii w XIX–XX wieku

Polacy na Syberii w artystycznych ujęciach

 • Anna Milewska-Młynik (+), Roland Młynik, Obraz dziewiętnastowiecznego Usola w pracach Stanisława Katerli
 • Paulina Kopestyńska, Cykl portretów polskich badaczy Syberii
 • Elżbieta Kamińska, Jan Strożecki i jego fotograficzne wspomnienia z Jakucji
 • Jolanta Załęczny, Oswajanie Syberii przez polskie kobiety (w świetle fragmentów wspomnień i dzienników)
 • Małgorzata Król, „Ten bowiem świat intelektualny ma to do siebie, że czasem tym się staje dla duszy, czym są dla ciała powietrze, pokarmy i napoje” — bibliofil na zesłaniu. Korespondencja literacka Gustawa Zielińskiego
 • Grzegorz Pełczyński, Odkrywanie śladów. Refleksje na temat cyklu filmów dokumentalnych Jadwigi Nowakowskiej Polacy na Syberii

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter