Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 26

Magdalena Homa, Monika Mościbrodza (red.)
ISBN: 978-83-229-3629-0
Liczba stron: 180
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Kolejny, 26. tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera teksty autorstwa doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które były prezentowane podczas XIV Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Człowiek, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: Wyzwania Srebrnej Gospodarki” organizowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Naukowe Koło Ekonomistów w dniach 2–3 grudnia 2016 r.  Podejmowana przez autorów problematyka dotyka sfery zarówno społecznej, jak i prawnej, dotyczącej społeczności tzw. srebrnej gospodarki.

ARTYKUŁY NAUKOWE

  • Ewa Całus, Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora
  • Jarosław Firlit, Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”
  • Maria Górnicka, Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym
  • Małgorzata J. Januszewska, Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury
  • Damian Klimas, Skan linii papilarnych jako podpis elektroniczny
  • Katarzyna Klimas, Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej
  • Łukasz Orłowski, Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne
  • Marcin Pleśniak, Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych
  • Agnieszka Regiec, Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa
  • Zuzanna Witek, Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

Notki o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter