Prawo CCCXXVI. Ochotnicze straże pożarne — tradycja — samorząd — bezpieczeństwo

Tadeusz Kocowski, Maciej Błażewski, Witold Małecki (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 39,00 PLN   

Publikacja Ochotnicze Straże Pożarne — Tradycja — Samorząd — Bezpieczeństwo pod redakcją Tadeusza Kocowskiego, Macieja Błażewskiego oraz Witolda Małeckiego prezentuje problematykę OSP z trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa odnosi się do sytuacji ochotniczych straży pożarnych jako organizacji pozarządowych, druga dotyczy relacji tych organizacji z administracją samorządową oraz państwową, trzecia zaś przedstawia prawne aspekty ich działalności. Publikacja jest wynikiem wieloletniej współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego z praktykami zajmującymi się zawodowo ochroną przeciwpożarową.

 • Słowo wstępne

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE — ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ, Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży pożarnych
 • DARIUSZ GORTYCH, Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej
 • TADEUSZ KOCOWSKI, Ochotnicza straż pożarna jako stowarzyszenie
 • HENRYK NOWICKI, Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej
 • RYSZARD DĄBROWA, PAWEŁ DĄBROWA, Szkolenie w ochotniczej straży pożarnej w ciągu lat
 • MARCIN MIEMIEC, Status ochotniczych straży pożarnych w Niemczech
 • ADAM KONIECZNY, Perspektywy rozwoju ochotniczych straży pożarnych

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE A GMINA ORAZ KSRG

 • MACIEJ BŁAŻEWSKI, Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę
 • DARIUSZ P. KAŁA, Aktualne tendencje orzecznicze w sprawach finansowych ochotniczych straży pożarnych
 • MATEUSZ PAPLICKI, PAULINA CHROBAK, MAREK PONIATOWSKI, Prywatyzacja wykonania zadania ochrony przeciwpożarowej przez gminę
 • STANISŁAW RĘCŁAWOWICZ, Ochotnicza straż pożarna w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
 • GRZEGORZ SOBIERAJ, Strategia rozwoju systemów teleinformatycznych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
 • JAKUB CZUDIAK, Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zarządzaniu kryzysowym

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W DZIAŁANIU

 • JOANNA FILABER, Działania ratownicze ochotniczych straży pożarnych podczas akcji ratowniczych organizowanych i prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną
 • ROBERT SUSŁO, MATEUSZ PAPLICKI, KAROL DOPIERAŁA, JANUSZ WRZESIŃSKI, JAROSŁAW DROBNIK, Pożary odpadów a narażenie strażaków na substancje toksyczne
 • JOLANTA BEHR, JOANNA BIGOS, Działalność kulturalna ochotniczych straży pożarnych na tle innych kierunków aktywności
 • MACIEJ GAŁĘSKI, ELŻBIETA LORENC-MYTNIK, Wpływ ochotniczych straży pożarnych na poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego

RÓŻNE

 • ŁUKASZ STĘPKOWSKI, Sprawozdanie z wręczenia nagród w konkursie Sędzia Europejski 2017 oraz z dyskusji panelowej zatytułowanej „Unia Europejska jest unią prawa”, Wrocław, 18 maja 2018 roku
 • MATEUSZ PAPLICKI, Sprawozdanie z konferencji „Ochotnicze straże pożarne — tradycja, samorząd, bezpieczeństwo”

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter