Gaston Bachelard i filozofie obrazu. Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości

Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben
ISBN: 978-83-229-3630-6
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Autorki podejmują problematykę filozofii wyobraźni Gastona Bachelarda — tę sferę całości koncepcji, o której rzadko pisze się w naszej literaturze filozoficznej, choć jest to bardzo znaczna część jego twórczości. W książce przedstawione zostają jej aspekty antropologiczne, psychologiczne, związki z koncepcjami obrazu, nieświadomości i archetypu oraz miejsce na tle różnych ujęć funkcji obrazu w jego aktywności psychoterapeutycznej, społecznej, politycznej. Podjęte zostają problemy formowania się obrazu, obrazowości, transcendentalności obrazu, ekspresyjności, mimetyzmu i „mito-logiki polityczności”. Autorki zauważają, że Bachelard zajmuje się głównie znaczeniami obrazów literackich, lecz na ich podstawie tworzy pewne antropologiczno-filozoficzne ujęcie wyobraźni jako podstawowej władzy umysłu człowieka oraz mającej prymarne znaczenie dla całości jego psychiki.

Wstęp

 • Gaston Bachelard — filozofia nauki i filozofia wyobraźni

Rozdział 1. Antropologia obrazu

 • Gastona Bachelarda antropologia obrazu. Próba syntezy
 • Krytyki bachelardyzmu
 • Pojęcie obrazu
 • Antropologia obrazu — metoda
 • Transcendentalność obrazu
 • Cogito rozproszone
 • Wyobraźnia jako fenomenologia duszy
 • Antropologia filozoficzna — zakończenie

Rozdział 2. Filozofia i psychologia wyobraźni

 • Wyobraźnia materialna i jej funkcja terapeutyczna. O Bachelardowskich studiach nad wyobrażeniami żywiołów
 • Wprowadzenie
 • Żywioły wyobraźni
 • Terapeutyczna moc wyobrażenia. Wzlot i upadek

Rozdział 3. Trzy ujęcia nieświadomości

 • Nieświadomość w koncepcji Freuda, Bachelarda oraz Deleuze’a i Guattariego
 • Nieświadome ekspresyjne. Marzenie senne i mit — Freud
 • Obrazowość
 • Nieświadome I
 • Nieświadome ekspresyjne. Obraz językowy — Bachelard
 • Psychoanaliza
 • Człowiek
 • Obrazy żywe
 • Dom
 • Familializm
 • Nieświadome II
 • Nieświadome i ekspresja
 • Nieświadome III. Produkcyjne i organiczne — Deleuze i Guattari
 • Nieświadome to natura
 • Krytyka edypalizmu
 • Trzy nieświadomości

Rozdział 4. Psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazu

 • Przekłady
 • Gaston Bachelard, Psychologia ciężaru
 • Gaston Bachelard, Labirynt
 • Jean-Jacques Wunenburger, Mito-logiki polityczności, historia i teraźniejszość

Zakończenie
Bibliografia
Résumé
Noty o autorkach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter