Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne — ludy tubylcze — uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej

Anna Jagiełło-Szostak, Natalia Sienko, Tomasz Szyszlak
ISBN: 978-83-229-3631-3
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   
Cena: 19,00 PLN   

Badaniami nad konfliktami kulturowymi w mniejszym lub większym stopniu zajmują się wszystkie nauki społeczne, w tym nauki o bezpieczeństwie. Z tego wynika konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy, w których autorzy niniejszej monografii analizują konflikty kulturowe przez pryzmat bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego, będących dla nich nie tylko przedmiotowymi wymiarami bezpieczeństwa, lecz także subdyscyplinami nauk o bezpieczeństwie.

 

Ze Wstępu

 

 

Autorzy monografii włączyli się w nurt badań nad konfliktami kulturowymi oraz ich wpływem na bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim i postjugosłowiańskim. Wskazali na istniejące w warunkach nierówności podmiotów — państw i jego organów oraz grup etnicznych — główne źródła zagrożeń społecznych, politycznych, ekonomicznych w zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości.

 

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Skurjat

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Wstęp
Rozdział I. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo

 • Wprowadzenie
 • Definiowanie konfliktów kulturowych
 • Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo polityczne
  • Bezpieczeństwo polityczne mniejszości
  • Bezpieczeństwo polityczne ludów tubylczych
  • Bezpieczeństwo polityczne osób wewnętrznie przesiedlonych
 • Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo socjalne
  • Bezpieczeństwo społecznościowe
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bezpieczeństwo wspólnotowe
  • Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej/ludzi
  • Rasizm ekologiczny
 • Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo kulturowe
  • Kultura bezpieczeństwa a bezpieczeństwo kulturowe
  • Sposoby rozumienia bezpieczeństwa kulturowego
  • Ochrona bezpieczeństwa kulturowego jako źródło konfliktu
 • Podsumowanie

Rozdział II. Mniejszości etniczne: Rosjanie, Rumuni i Gagauzi w Republice Mołdawii — problemy oraz wyzwania na obszarze wieloetnicznego i wielokulturowego państwa

 • Wprowadzenie
 • Bezpieczeństwo polityczne
  • Dążenia separatystyczne
  • Polityka etniczna — ramy instytucjonalno-prawne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Bezpieczeństwo kulturowe
  • Tożsamość kulturowa
  • Tożsamość językowa
 • Podsumowanie

Rozdział III. Ludy tubylcze: Nieńcy w Federacji Rosyjskiej

 • Wprowadzenie
 • Bezpieczeństwo polityczne
  • Status prawny ludów tubylczych w Federacji Rosyjskiej
  • Nienieckie podmioty Federacji Rosyjskiej
  • Likwidacja Tajmyrskiego (Dołgano-Nienieckiego) Okręgu Autonomicznego
  • Sytuacja Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i zakusy na niezależność Nienieckiego Okręgu Autonomicznego
 • Bezpieczeństwo społeczne
  • Przejawy rasizmu ekologicznego
  • Kwestia tradycyjnego gospodarowania
  • Reprezentacja społeczno-polityczna
 • Bezpieczeństwo kulturowe
  • Znaczenie oświaty i wychowania
  • Rola religii w życiu Nieńców
 • Podsumowanie

Rozdział IV. Uchodźcy: osoby wewnętrznie przesiedlone na obszarze postjugosłowiańskim na przykładzie Bośni i Hercegowiny, Serbii i Kosowa

 • Wprowadzenie
 • Bezpieczeństwo polityczne
  • Bośnia i Hercegowina
  • Serbia
  • Kosowo
 • Bezpieczeństwo społeczne
  • Bośnia i Hercegowina
  • Serbia
  • Kosowo
 • Bezpieczeństwo kulturowe
 • Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter