Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo. Mniejszości etniczne — ludy tubylcze — uchodźcy w przestrzeni postkomunistycznej

Anna Jagiełło-Szostak, Natalia Sienko, Tomasz Szyszlak
ISBN: 978-83-229-3631-3
Liczba stron: 148
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Badaniami nad konfliktami kulturowymi w mniejszym lub większym stopniu zajmują się wszystkie nauki społeczne, w tym nauki o bezpieczeństwie. Z tego wynika konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy, w których autorzy niniejszej monografii analizują konflikty kulturowe przez pryzmat bezpieczeństwa politycznego, społecznego i kulturowego, będących dla nich nie tylko przedmiotowymi wymiarami bezpieczeństwa, lecz także subdyscyplinami nauk o bezpieczeństwie.

 

Ze Wstępu

 

 

Autorzy monografii włączyli się w nurt badań nad konfliktami kulturowymi oraz ich wpływem na bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim i postjugosłowiańskim. Wskazali na istniejące w warunkach nierówności podmiotów — państw i jego organów oraz grup etnicznych — główne źródła zagrożeń społecznych, politycznych, ekonomicznych w zróżnicowanej kulturowo rzeczywistości.

 

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Skurjat

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Wstęp
Rozdział I. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo

 • Wprowadzenie
 • 1. Definiowanie konfliktów kulturowych
 • 2. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo polityczne
 • 2.1. Bezpieczeństwo polityczne mniejszości
 • 2.2. Bezpieczeństwo polityczne ludów tubylczych
 • 2.3. Bezpieczeństwo polityczne osób wewnętrznie przesiedlonych
 • 3. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo społeczne
 • 3.1. Bezpieczeństwo socjalne
 • 3.2. Bezpieczeństwo społecznościowe
 • 3.3. Bezpieczeństwo społeczne
 • 3.4. Bezpieczeństwo wspólnotowe
 • 3.5. Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej/ludzi
 • 3.6. Rasizm ekologiczny
 • 4. Konflikty kulturowe a bezpieczeństwo kulturowe
 • 4.1. Kultura bezpieczeństwa a bezpieczeństwo kulturowe
 • 4.2. Sposoby rozumienia bezpieczeństwa kulturowego
 • 4.3. Ochrona bezpieczeństwa kulturowego jako źródło konfliktu
 • Podsumowanie

Rozdział II. Mniejszości etniczne: Rosjanie, Rumuni i Gagauzi w Republice Mołdawii — problemy oraz wyzwania na obszarze wieloetnicznego i wielokulturowego państwa

 • Wprowadzenie
 • 1. Bezpieczeństwo polityczne
 • 1.1. Dążenia separatystyczne
 • 1.2. Polityka etniczna — ramy instytucjonalno-prawne
 • 2. Bezpieczeństwo społeczne
 • 3. Bezpieczeństwo kulturowe
 • 3.1. Tożsamość kulturowa
 • 3.2. Tożsamość językowa
 • Podsumowanie

Rozdział III. Ludy tubylcze: Nieńcy w Federacji Rosyjskiej

 • Wprowadzenie
 • 1. Bezpieczeństwo polityczne
 • 1.1. Status prawny ludów tubylczych w Federacji Rosyjskiej
 • 1.2. Nienieckie podmioty Federacji Rosyjskiej
 • 1.3. Likwidacja Tajmyrskiego (Dołgano-Nienieckiego) Okręgu Autonomicznego
 • 1.4. Sytuacja Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego i zakusy na niezależność Nienieckiego Okręgu Autonomicznego
 • 2. Bezpieczeństwo społeczne
 • 2.1. Przejawy rasizmu ekologicznego
 • 2.2. Kwestia tradycyjnego gospodarowania
 • 2.3. Reprezentacja społeczno-polityczna
 • 3. Bezpieczeństwo kulturowe
 • 3.1. Znaczenie oświaty i wychowania
 • 3.2. Rola religii w życiu Nieńców
 • Podsumowanie

Rozdział IV. Uchodźcy: osoby wewnętrznie przesiedlone na obszarze postjugosłowiańskim na przykładzie Bośni i Hercegowiny, Serbii i Kosowa

 • Wprowadzenie
 • 1. Bezpieczeństwo polityczne
 • 1.1. Bośnia i Hercegowina
 • 1.2. Serbia
 • 1.3. Kosowo
 • 2. Bezpieczeństwo społeczne
 • 2.1. Bośnia i Hercegowina
 • 2.2. Serbia
 • 2.3. Kosowo
 • 3. Bezpieczeństwo kulturowe
 • Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter