Współczesne interpretacje koncepcji C.G. Junga

Zbigniew Bitka, Ilona Błocian, Maria Kostyszak, Andrzej Kuźmicki, Ewa Kwiatkowska
ISBN: 978-83-229-3597-2
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Praca jest zbiorem tekstów pięciu autorów, które są rozszerzonymi przekładami opracowań ukazujących się równolegle w języku angielskim w większym tomie — Contemporary Influences of C.G. Jung’s Thought, tekstami zmienionymi lub nowymi, podejmującymi problem wpływu koncepcji Carla Gustava Junga na postrzeganie wielu zjawisk i problemów we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych. Autorzy przedstawiają relację, jaka zachodzi pomiędzy tą koncepcją a ideami Martina Heideggera, Maxa Webera, Aby’ego Warburga czy Ericha Fromma, oraz analizują jej znaczenie dla ujęć dynamiki wyobraźni zbiorowej, procesu twórczego, kształtowania się „ja”, masowych procesów społeczno-politycznych, aktywności obrazu czy pewnych aspektów dzieła literackiego.

Wprowadzenie

  • Ilona Błocian, Andrzej Kuźmicki, O współczesnym od-czytaniu Junga

Rozdział 1. Problemy indywiduacji — konteksty filozoficzne

  • Maria Kostyszak, Myślenie jako rozwiązywanie lub przerastanie problemów — perspektywa C.G. Jung a i M. Heideggera

Rozdział 2. Obraz kulturowy a nieświadome

  • Ewa Kwiatkowska, Zwrot ikoniczny a psychoanaliza w świetle tradycji warburgiańskiej

Rozdział 3. Archetypy w literaturze

  • Zbigniew Bitka, „Wszechwładna żeńskość”. Archetypy chtoniczne i demoniczne w dyskursie podwójności tekstualno-psychoidalnej w powieści Cierń i laur W.L. Terleckiego

Rozdział 4. Myśl społeczna C.G. Junga

  • Ilona Błocian, Jung i myśl społeczna. Teraźniejszość i przyszłość

Rozdział 5. Jung i psychologia ewolucyjna

  • Andrzej Kuźmicki, Rozwijając Jungowską teorię umysłu w świetle psychologii ewolucyjnej. O świadomości i jaźni w kontekście analiz poznawczego funkcjonowania osób nie w pełni sprawnych umysłowo oraz szympansów karłowatych

Podsumowanie
Bibliografia
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter