Prace Kulturoznawcze XXII, nr 1-2. Klimat kultury

Aleksandra Kil, Jacek Małczyński (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 332
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Zasięg debat poświęconych antropocenowi — postulowanej nowej epoce w dziejach Ziemi — świadczy o tym, że nie jest on wyłącznie „faktem” naukowym przyciągającym uwagę przyrodoznawców, lecz także fenomenem kulturowym budzącym rozmaite kontrowersje, wywołującym zbiorowe emocje i afekty, poruszającym wyobraźnię humanistów i artystów. Nadając prezentowanemu tomowi „Prac Kulturoznawczych” tytuł Klimat kultury, pragniemy zwrócić uwagę na wzajemne i rzadko dostrzegane relacje zachodzące między klimatem a kulturą. Mając na uwadze dokonujące się współcześnie pod hasłem posthumanistyki rekonfiguracje pojęć natury i kultury, jak również popularność, jaką cieszą się ujęcia sieciowe i relacyjne, chodzi nam nie tyle o proste „warunkowanie” kultury przez klimat, ile o obustronne wpływy oraz wzajemne przeplatanie się tego, co naturalne i kulturowe.

 • Klimat kultury (Aleksandra Kil, Jacek Małczyński)
 • Małgorzata Sugiera, Imiona Gai. Myśląc o końcu antropocenu
 • Ewa Bińczyk, Idea wspaniałego antropocenu: wrogie przejęcie czy antropodycea?
 • Wiktor Stoczkowski, Bruno Latour, czyli teoria miłości-sieci. Szkic z antropologii nauki .
 • Renata Tańczuk, Usłyszeć antropocen. O dźwiękowych reprezentacjach zmiany klimatu
 • Aleksandra Ubertowska, Antropocen/strategie oporu. Geomorficzny projekt Renza Piano
 • Mateusz Borowski, Archiwa antropocenu. Mockument przyrodniczy i dekolonizacja natury
 • Magdalena Zamorska, Choreografie antropocenu, czyli o materiach wprawiających w ruch
 • Anna Barcz, Witajcie w Polocenie. Polskie konteksty walki z katastrofą na przykładzie literatury okołopowodziowej po roku 1945

Na warsztacie

 • Monika Stobiecka, Archeologia antropocenu i cyfrowe krajobrazy
 • Agata Janikowska, Koniec „naszego” świata. Elvin Flamingo o końcu człowieka
 • Maria Lompe, Bitcoin w perspektywie geologii mediów — koniec świata czy koniec kapitalizmu?
 • Łukasz Rozwadowski, Klimat humanistyki. Pojęcie gatunku wobec nauk o duchu
 • Jakub Wanot, Monolog drzewa huarango. Rozwój kultury Nazca w perspektywie bioarcheologicznej

Szkice krytyczne

 • Krzysztof Abriszewski, Podwójne dno struktur wiedzy

Recenzje

 • Marzena Kotyczka, Koniec świata, na jaki zasługujemy

Przekłady

 • Dipesh Chakrabarty, Humanistyka w czasach antropocenu. Kryzys mitycznej Kantowskiej opowieści
 • Jussi Parikka, Antrobscen(a)
 • Bronislaw Szerszynski, Monument antropocenu, czyli o splocie czasu geologicznego z ludzkim

Archiwum

 • Charles Lyell, Pryncypia geologii
 • Stanisław Pietraszko, Ekologia jako teoria kultury (fiszka)
 • Stanisław Pietraszko, Kulturoznawstwo jako ekologia społeczna (fiszka)

In memoriam

 • Magdalena Matysek-Imielińska, Być z innymi — być dla innych. Wspomnienie o Annie Zeidler-Janiszewskiej

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter