Prima Via. Krótki kurs języka łacińskiego. Wprowadzenie 2.0

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
ISBN: 978-83-229-3635-1
Liczba stron: 44
Format: A4, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 18,00 PLN   

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

Wstęp
Wykaz skrótów
Alfabet. Wymowa. Akcentowanie
I. Formy podstawowe czasownika regularnego. Infinitivus praesentis activi. Rozpoznawanie koniugacji. Wyróżnianie tematów czasownika
II. Indicativus praesentis activi. Imperativus praesentis activi. Czasownik posiłkowy sum,esse, fui. Orzeczenie czasownikowe. Podmiot (domyślny)
III. I deklinacja. Rzeczowniki. Przymiotniki. Przyimki. Podmiot. Dopełnienie. Orzeczenie imienne
Repetitio
IV. II deklinacja. Rzeczowniki. Przymiotniki
V. Indicativus praesentis passivi. Infinitivus praesentis passivi. Ablativus auctoris
VI. Indicativus imperfecti activi et passivi
Repetitio
VII. III deklinacja. Rzeczowniki
VIII. III deklinacja. Przymiotniki
IX. Accusativus cum infinitivo
Repetitio
X. Indicativus perfecti activi. Infinitivus perfecti activi
XI. Participium perfecti passivi. Indicativus perfecti passivi
Repetitio
Titŭli
Locutiones
Wykaz wykorzystanych źródeł

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter