Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 5

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Z prawdziwą przyjemnością przekazujemy Czytelnikom piąty tom z serii "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne". Jest on dowodem stale rosnącej aktywności naukowej studentów kierunku ekonomia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Niniejszy tom zawiera artykuły przygotowane przez studentów, członków Naukowego Koła Ekonomistów, przedstawione podczas 5. Międzynarodowej Konferencji NKE zorganizowanej w grudniu 2007 roku pod tytułem "Konsument, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Społeczno-ekonomiczne wyzwania integracji".

 

Ze Wstępu

 • Wstęp
 • Informacja o Naukowym Kole Ekonomistów
 • ANETA ONUFER, Polityka proeksportowa Unii Europejskiej
 • KATARZYNA GODEK, Efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce
 • KATARZYNA MURAWIAK, Znaczenie tworzenia sieci i stymulowania interaktywnego uczenia się w dobie procesów integracji i globalizacji
 • DARIUSZ BURAWSKI, Budowa gospodarki opartej na wiedzy w nowych krajach Unii Europejskiej
 • MAGDALENA RAFTOWICZ-FILIPKIEWICZ, Branding narodowy w Unii Europejskiej
 • MARIUSZ ONUFER, Pozycja konkurencyjna gospodarek państw UE w świetle rankingów
 • KRZYSZTOF ZAJĄCZKOWSKI, Znaczenie integracji gospodarek europejskich w procesie kształtowania się współczesnego konsumenta
 • JAKUB SOJKA, EWA WALOSZCZYK, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w procesie globalizacji gospodarki
 • KRZYSZTOF KAWIŃSKI, Kryteria konwergencji a procesy dostosowawcze w nowych krajach członkowskich UE na przykładzie efektu Balassy–Samuelsona
 • MICHAŁ KILIJAŃSKI, Migracje międzynarodowe – zarys współczesnych trendów migracyjnych
 • PAWEŁ DOBRZAŃSKI, ELŻBIETA SAWICKA, Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej – problemy konkurencyjności systemów gospodarczych
 • YULIYA AGEYEVA, Standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • EWELINA DĄBROWSKA, DANIEL CIELECKI, Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • TATIANA IWANOW, Wyzwania współpracy transgranicznej Polska–Białoruś (transgraniczny region województwo lubelskie i obwód brzeski)
 • ABDULMAJID BOBOKHONOV, Economic Cooperation in Central Asia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter