Imaginaria polityczności. Obraz i hegemonia

Karol Morawski
ISBN: 978-83-229-3637-5
Liczba stron: 208
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Autor w perspektywie filozoficzno-historycznej podejmuje problem związków pomiędzy rozmaitymi obrazami, mitami i symbolami a dziedziną polityki. Obecne w książce odwołania do filozoficznej oraz politycznej tradycji Zachodu ukazują znaczącą rolę i siłę imaginarium politycznego. Obrazy, mity czy symbole organizują nasze polityczno-społeczne doświadczenia: krystalizują powiązania pomiędzy grupami zaangażowanymi we wspólne polityczne przedsięwzięcia, identyfikują politycznych wrogów i przyjaciół, sakralizują lub odrzucają panującą władzę, a także podsycają zbiorowe namiętności. Elementy imaginarium uzupełniają lub wręcz obalają dyskurs racjonalny, rzekomo rządzący instytucjami i przejawami życia publicznego.

Wprowadzenie
Obrazy
O pojęciu obrazu (perspektywy badawcze)
Hegemonia i hegemonie
Imaginaria polityczności
Władza mitu
Cele pracy i pole badawcze
Rozdział I
Platon mitotwórca
Stara fenicka bajka
Mit i logos: powinowactwa i zerwania
Władza mitu: wychowanie i polityka
Władza nad mitem
Rozdział II
Mit księcia
Obrazy księcia
Fortuna
Zwodnicze imaginarium
Krytyka pozoru
Rozdział III
Imaginarium rewolucyjne
Polimorficzny lud
Antytetyczne obrazy
Obrazy wroga
Rewolucyjna przestrzeń, rewolucyjne święto
„Mieszczanin porządkuje swój świat”
Obrazy demaskujące
Inżynierowie ludzkich dusz
Rozdział IV
Mit w postkomunistycznej Europie
Polityczna Genesis
Naród jako wyobrażona wspólnota
Rewolucyjny romantyzm i postkomunistyczny nacjonalizm
Imaginarium Solidarności
Rozdział V
Mit i słowo
(Post)strukturalizm
Mit jako dyskurs
Mit jako „słowo odpolitycznione”
Mit i polityka
Patologiczne zniekształcenia
Mitologiczne petryfikacje
Zakończenie
Dalsze perspektywy badawcze
Siła obrazów
Bibliografia
Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter