Zjawiska tajemne i fantastyka w prozie rosyjskiej XIX wieku

Sylwia Kamińska-Maciąg
ISBN: 978-83-229-3646-7
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 39,00 PLN   

Wiek XIX w literaturze rosyjskiej to stulecie wielkich pisarzy i wspaniałych dzieł. Zjawiska tajemne, okultystyczne, które niesie z sobą ta literatura, są drogą do zgłębienia tajemnic świata, a także zrozumienia jego praw i poznania związanych z nimi koncepcji filozoficznych oraz psychologicznych. Ujawniając spoczywający w głębi wybranych utworów ukryty sens, autorka monografii przedstawia rosyjskie dziewiętnastowieczne dzieła fantastyczne, którym interpretacja oparta na założeniach psychologii analitycznej Carla Gustava Junga nadaje nowy, świeży wizerunek. Archetypowa analiza znanych już motywów pozwala jej odkryć nowe typy charakterów, lecz także nowe motywy w historii piśmiennictwa rosyjskiego. Interpretacja przeprowadzona w oderwaniu od realiów współcześnych autorom, jakiej w odniesieniu do tej literatury wcześniej nie stosowano, przeniesiona zaś na płaszczyznę emocji oraz popędów nieświadomości, nadała wybranym utworom znamiona ponadczasowości.


Wstęp
1. Pojęcie fantastyczności w literaturze
2. Fantastyka w dziewiętnastowiecznej literaturze rosyjskiej
3. Psychologia analityczna i literatura fantastyczna
4. Metodologia badań i plan monografii
Rozdział 1. Człowiek bez cienia
1.1. Cień rzeczywisty i psychologiczny w literaturze
1.2. Obraz cienia w wybranych opowiadaniach Nikołaja Gogola
1.3. Obraz cienia w wybranych opowiadaniach Władimira Odojewskiego
Rozdział 2. Prawdziwy „obraz duszy”
2.1. Postaci kobiece w literaturze rosyjskiej XIX wieku
2.2. Jungowski „obraz duszy”
2.3. Obraz animy w opowiadaniu Oresta Somowa Kijowskie wiedźmy
2.4. Obraz animy w opowiadaniu Nikołaja Gogola Pamiętnik szaleńca
2.5. Obraz animusa w opowiadaniu Iwana Turgieniewa Pieśń triumfującej miłości
2.6. Obraz animy na przełomie XIX i XX wieku — opowiadanie Walerija Briusowa
Siostry
Rozdział 3. Magia i mana
3.1. Przedstawienie magii i many w literaturze i psychologii
3.2. Obraz many w opowiadaniu Antonija Pogorielskiego Lafertowska Makownica
3.3. Obraz many w opowiadaniu Aleksandra Puszkina Dama pikowa
3.4. Obraz many w opowiadaniu Antona Czechowa Czarny mnich
Rozdział 4. Alchemia materii i ducha
4.1. Alchemia i indywiduacja
4.2. Motywy alchemiczne w opowiadaniu Jewgienija Baratyńskiego Pierścień
4.3. Motywy alchemiczne w opowiadaniu Władimira Odojewskiego Sylfida
Zakończenie
Bibliografia
Summary
Резюме
Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter