Moda a społeczeństwo konsumpcyjne. Społeczne znaczenie mody w kreowaniu tożsamości i zachowań konsumenckich

Aleksandra Perchla-Włosik
ISBN: 978-83-229-3650-4
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Monografia stanowi zwieńczenie długofalowego procesu badawczego, realizowanego przez autorkę, nad modą i jej funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie polskim. W opracowaniu zaprezentowano i omówiono najważniejsze koncepcje, teorie, definicje związane z modą, pozwalające na prześledzenie zmian związanych z rozszerzeniem definiowania mody poprzez kontekst konsumencki, a nie tylko strukturalny. Wyniki badań świadczą o tym, że moda często stanowi zasadniczy aspekt życia, w wielu przypadkach można nawet mówić o jej dominującej roli i podporządkowywaniu jej różnych sytuacji życia codziennego. Niekiedy podążanie za trendami stanowi „być albo nie być” w grupie (pełnione funkcje zawodowe, towarzyskie). Moda może być także rozumiana i postrzegana w kategorii komunikatu odnoszącego się do statusu społecznego i materialnego, a także kreowania swojej tożsamości oraz wywierania wrażenia poprzez ubiór na innych.

Wstęp
Rozdział 1. Wieloznaczna moda — rozważania wokół pojęcia mody i jej badanie
1.1. Moda jako proces
1.2. Społeczne funkcje mody — trickle-down vs. bubble up?
1.3. Badanie mody i zachowań konsumenckich — metodologia badań własnych
1.4. Rozumienie pojęcia mody, metafory i konstrukty mody
Rozdział 2. „Moda na służbie czy rządy mody?”. Znaczenie mody we współczesnym
społeczeństwie
2.1. Miejsce mody w społeczeństwie konsumpcyjnym i kulturze konsumpcji
2.2. Konsumpcjonizm, dekonsumpcja i moda etyczna
2.3. Moda odzieżowa — organizator ekonomii estetycznej i współczesnego konsumpcjonizmu
Rozdział 3. „Moda jako wizytówka”. Konsumpcja mody a tożsamość
3.1. Konsumpcja mody
3.2. Znaczenie mody i ubierania się w kształtowaniu tożsamości — konsumpcja jako
środek przekazu tożsamości
3.3. Kultura celebrycka, symbolika marki i jej wpływ na konsumentów mody
Rozdział 4. Zachowania konsumenckie na rynku mody
4.1. Współczesny konsument mody w procesie decyzyjnym
4.2. Rozpoznanie problemu
4.3. Poszukiwanie informacji
4.4. Ocena możliwych wyborów (ocena alternatyw)
4.5. Decyzja o zakupie produktu modowego i jego zakup
4.6. Ocena po zakupie produktu modowego — dysonans, zadowolenie, satysfakcja
4.7. Używanie i zbywanie produktów odzieżowych
Rozdział 5. Proces zakupu mody w świetle badań etnograficznych
5.1. Racjonalne dwudziestolatki
5.2. Refleksyjne i „zaplanowane” trzydziestolatki
5.3. Praktyczne i zadaniowe czterdziestolatki
5.4. Wygodne pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatki
5.5. Podsumowanie badań etnograficznych
Rozdział 6. Doświadczanie mody i markowej odzieży w praktykach konsumenckich
6.1. Wyróżnianie się i „inność”
6.2. Ograniczanie konsumpcji odzieży — minimalizm, „polowanie” i eksperymenty
modowe
6.3. Doświadczanie mody, emocje i przyjemność kupowania
6.4. Czy moda pochodzi z „ulicy”? O przejawach modelu bubble-up w inspiracjach
i źródłach informacji o modzie
Zakończenie
Bibliografia
Spis ilustracji
Spis rysunków
Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter