Probability and Mathematical Statistics vol. 39, fasc. 1, 2019

Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

 •  M. Mahdizadeh and E. Zamanzade, Dynamic reliability estimation in a rank-based design
 • S. Chang, D. Li, and A. Rosalsky, Strong laws of large numbers for the sequence of the maximum of partial sums of i.i.d. random variables
 • H. Tsukada, Tanaka formula for strictly stable processes
 • A. A. Imomov, On a limit structure of the Galton–Watson branching processes with regularly varying generating functions
 • J. Tugaut, Finiteness of entropy for granular media equations
 • A. Arefi and R. Pourtaheri, Asymmetrically tempered stable distributions with applications to finance
 • M. Ait Ouahra, R. Guerbaz, H. Ouahhabi, and A. Sghir, Occupation time problem for multifractional Brownian motion
 • T. Inglot, Data driven efficient score tests for Poissonity
 • C. Zhuansun and X. Li, Complete consistency for recursive probability density estimator of widely orthant dependent samples
 • A. Genadot, Averaging for some simple constrained Markov processes
 • B. Pacchiarotti, Large deviations for generalized conditioned Gaussian processes and their bridges
 • L. Oussi and J. Wysoczański, bm-Central Limit Theorems associated with non-symmetric positive cones
 • M. Topolewski, Reflected BSDEs with general filtration and two completely separated barriers
 • K. Yamamuro, Stochastic complex integrals associated with homogeneous independently scattered random measures on the line

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter