Roczniki Biblioteczne LXII

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Tom 62 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące różnorodnych aspektów kultury książki, dziejów prasy oraz teorii i współczesnych problemów edytorstwa, bibliografii i informacji naukowej. Do pierwszej grupy zagadnień należy biografia działającego na Słowacji w XVI wieku drukarza polskiego pochodzenia Valentina Mantskovita, a także edycja rozprawy Stanisława Przyłęckiego z I połowy XIX wieku na temat zjawiska bibliomanii. Komunikacji naukowej w XVII–wiecznej Europie poświęcony jest artykuł dotyczący angielskiego czasopisma naukowego „Philosophical transactions of the Royal Society”. Tematykę prasoznawczą reprezentuje w niniejszym tomie obszerny, oparty także na materiałach archiwalnych, artykuł poświęcony dziejom prasy zakładowej we Wrocławiu i okolicach w latach 1946–1990, a tematykę edytorską między innymi artykuł przedstawiający koncepcje edytorskie Leona Marszałka (1912–1996), wybitnego teoretyka i praktyka edytorstwa polskiego. Na pograniczu kultury książki i literatury mieści się artykuł dotyczący recepcji Baśni braci Grimmów w piśmiennictwie polskim przed 1939 rokiem. Wśród artykułów poświęconych bibliografii i informacji naukowej szczególną uwagę zwraca artykuł postulujący zastosowanie terminu „bibliografoznawstwo” w odniesieniu do nauki o bibliografii.

Od Redakcji
I. ARTYKUŁY

 • Marta ŠPÁNIOVÁ, Lucia LICHNEROVÁ, Zuzana NEMCOVÁ, Valentin Mantskovit — A Polish-born printer in sixteenth-century Hungary
 • Aneta FIRLEJ-BUZON, „Philosophical Transactions of the Royal Society” Henry’ego Oldenburga z lat 1665–1677 i naukowe doniesienia z Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem prac Jana Heweliusza
 • Kamila KOWALCZYK, Wycinki z polskiej grimmosfery. Baśnie ze zbioru Kinder- und Hausmärchen Wilhelma i Jakuba Grimmów w piśmiennictwie polskim (1865–1939)
 • Małgorzata KORCZYŃSKA-DERKACZ, Z historii prasy największych zakładów przemysłowych Wrocławia i okolic (1946–1990)
 • Bożena HOJKA, Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka (1912–1996)
 • Ewa JABŁOŃSKA-STEFANOWICZ, Autor w roli wydawcy. Konieczność czy wybór?
 • Agnieszka ŁUSZPAK, Przeczytać znaczy poznać? Filozofi czne aspekty odkrywania dzieła — nie tylko literackiego
 • Jakub Maciej ŁUBOCKI, O problemie wieloznaczności terminu ‘bibliografi a’ kolejny raz — o terminie ‘bibliografoznawstwo’ po raz pierwszy
 • Katarzyna JAMROZIK, Jakub Maciej ŁUBOCKI, Teoretyczne aspekty tworzenia elementów dokumentacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem abstraktów) a ich rzeczywisty kształt. Propozycja badań w obszarze artykułów z czasopism z zakresu bibliologii

II. MATERIAŁY

 • Paweł PLUTA, Bibliomania Stanisława Przyłęckiego (1805–1866)

III. PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, POLEMIKI

 • Michał SPANDOWSKI, Polskie egzemplarze XV-wiecznych edycji Missale Misnense
 • Jakub Maciej ŁUBOCKI, Projekt bieżącej bibliografi i piśmiennictwa z zakresu organoznawstwa

IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 1. Halina Mieczkowska, Kilka uwag o Katalogu druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum
 2. Grzegorz Nieć, Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy, Kraków 2016 (Piotr Lechowski)
 3. Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 2. 1775–1918, pod red. Piotra Lechowskiego. [Aut.:] Krzysztof Frankowicz, Małgorzata Galos, Żaneta Kubic, Beata Kurek, Piotr Lechowski, Urszula Perkowska, Kraków 2017 (Janusz Kostecki)
 4. Maria Konopka, Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1914), Kraków 2018 (Aleksandra Lubczyńska)
 5. Bożena Kumor-Gomułka, Biblioteka Miejska we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) 1865–1945, Wrocław 2017 (Weronika Karlak)
 6. Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, [cz.] 1. Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557; [cz.] 2. Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547, Praha 2013; 2017 (Weronika Karlak)
 7. Marta Śleziak, Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948. Język — tematyka — formy, Wrocław 2016 (Aneta Firlej-Buzon)
 8. Volksbibliothekare im Nationalsozialismus. Handlungsspielräume, Kontinuitäten, Deutungsmuster, Hrsg. S. Kuttner und P. Vodosek, Wiesbaden 2017 (Zdzisław Gębołyś)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter