Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym. Wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie

Joanna Wardzała
ISBN: 978-83-229-3651-1
Liczba stron: 176
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Treść monografii stanowi interdyscyplinarne ujęcie zjawisk związanych z funkcjonowaniem młodego pokolenia w społeczeństwie konsumpcyjnym, ale także z realizacją zachowań konsumenckich wśród młodych ludzi w aspektach prawnych.
Podjęcie badań w powyżej perspektywie jest ważne ze względu na fakt, iż współcześnie świadomość prawna, podobnie jak zachowania konsumenckie młodego pokolenia, jest w znacznym stopniu kształtowana przez dostęp do internetu w ogóle, a w szczególności do mediów społecznościowych. Ponadto od 2012 roku Dziennik Ustaw, miejsce, gdzie odbywa się promulgacja najważniejszych aktów prawnych w państwie,  publikowany jest wyłącznie w formie elektronicznej i udostępniany na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej. W internecie, obok sklepów i aukcji, powstają blogi prawnicze i porady prawne on-line. Dotyczą one różnych dziedzin życia, jak rodzina czy praca, ale także zachowań związanych z zakupami oraz szeroko rozumianą konsumpcją. Dotychczas nie podjęto zbyt wielu analiz tego zjawiska, a tym bardziej w powyżej wskazanym aspekcie. Zachowania konsumenckie to w przypadku młodego pokolenia także istotny element socjalizacji ekonomicznej obejmującej kwestie związane z nabywaniem wiedzy ekonomicznej czy sposobami funkcjonowania w rzeczywistości ekonomicznej.
W rozdziale pierwszym przedstawiono uwarunkowania rozwoju młodego pokolenia w ramach społeczeństwa konsumpcyjnego. Następnie skoncentrowano się na przedstawieniu miejsca konsumpcji w życiu młodych ludzi. Rozdział trzeci stanowi próbę uporządkowania zagadnień związanych z wiedzą i opiniami młodego pokolenia o zachowaniach konsumenckich. Ostatnia część monografii zawiera wnioski z badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych, przedstawiające kontekst prawny analizowanego zjawiska, a także pewne elementy świadomości ekonomicznej.

Wstęp
Rozdział 1. Młode pokolenie w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego

 1. Młode pokolenie w analizach teoretycznych
 2. Paradygmat socjologii wiedzy — podstawa rozważań teoretycznych
 3. Kulturowy wymiar konsumpcji
 4. Znaczenie przedsiębiorców w analizach nad młodym pokoleniem konsumentów

Rozdział 2. Miejsce konsumpcji w życiu młodego człowieka

 1. Badanie młodego pokolenia — różne podejścia
 2. Badania wiedzy i opinii vs. badania zachowań młodych konsumentów
 3. Typologie zachowań młodych konsumentów w kontekście stylu życia
 4. Młodzi konsumenci wobec nowych mediów — racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?
 5. Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych

Rozdział 3. Wiedza i opinie młodego pokolenia o zachowaniach konsumenckich

 1. Przedsiębiorczość osób młodych w kontekście zachowań konsumenckich
 2. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach młodych przedsiębiorców
 3. Przedsiębiorcy o zachowaniach konsumenckich młodego pokolenia
 4. Wspólnoty zainteresowań w sieci w kontekście zachowań młodych konsumentów

Rozdział 4. Oczekiwania młodego pokolenia wobec prawa i gospodarki

 1. Świadomość prawna i świadomość ekonomiczna w kontekście świadomości społecznej
 2. Świadomość konsumencka jako forma świadomości prawnej
 3. Między edukacją prawną a „magią” mediów społecznościowych — stan wiedzy i świadomość ekonomiczna młodego pokolenia
 4. Młodzi europejscy konsumenci o prawie i gospodarce — wybrane zagadnienia

 

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Summary
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter