Studia Filmoznawcze 40. Święci na ekranie filmowym

Ks. Marek Lis, Sławomir Bobowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3654-2
Liczba stron: 256
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

O zawartości niniejszego tomu noszącego tytuł Święci na ekranie filmowym najlepiej mówi fragment wstępu pióra znakomitego polskiego reżysera:
„Filmy, o których traktuje ta książka, są z założenia elitarne, gdyż w większości wychodzą z ofertą do nieprzekonanych i przynoszą zastanowienie, a nie gotową odpowiedź, wyrażając tym szerszą zasadę, że u każdego człowieka przeżycie świętości jest inne i każdy, kto ma dobrą wolę, musi odnaleźć własną drogę, która nie polega na tym, by naśladować cudze rozwiązania, tylko czerpiąc z nich inspiracje, znajdować własną drogę wzrostu, czyli uprawiać postęp w sferze ducha, co jest zawsze drogą do świętości”.
                                                                                                                      Krzysztof Zanussi

 

 

 • Krzysztof Zanussi, Święci w czasie nieświętym
 • Ks. Marek Lis, Święci w filmie. Wstęp
 • Sławomir Bobowski, Wprowadzenie

I. ARTYKUŁY

 • Ks. Marek Lis, Filmowe Marie z Nazaretu: XXI wiek
 • Ks. Marek Kotyński, Na granicy mroku. Język świętości w filmowych portretach Joanny d’Arc
 • Joanna Wojnicka, Filmowe legendy o Świętym Franciszku
 • Ks. Mariusz Ślipko, Postać Adama Chmielowskiego (św. Brata Alberta) w filmie Brat naszego Boga Krzysztofa Zanussiego
 • Jacek Nowakowski, Tajemnica człowieka i hagiograficzny portret — dwie filmowe biografie ojca Maksymiliana Kolbego
 • Mariola Marczak, Polski film hagiograficzny jako forma komunikowania wiary. Komunikacyjna funkcja struktur genologicznych współczesnego polskiego filmu hagiograficznego
 • Thomas Leitch, Scripting the saints
 • Adam Regiewicz, Nie złamie trzciny nadłamanej… Nowy wymiar świętości w kinie i filmie telewizyjnym na Wyspach
 • Michał Legan, Z głębokości milczę do Ciebie, Boże! Milczenie Endō-Scorsese jako traktat teologiczny
 • Maciej Gorczyński, Różne stany doskonałości. Proboszcz z Ambricourt według Bernanosa i Bressona
 • Bartosz Wieczorek, Figura świętego głupca w twórczości Andrieja Tarkowskiego
 • Iwona Grodź, Religia i film. Stylizacje na język religijny w filmach Wojciecha Jerzego Hasa
 • Adam R. Prokop, Egzorcyzmy nieświęte. Teologiczne tropy kinowych adaptacji

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Tomasz Małyszek, Filmoterapia. Recenzja książki Jolanty Pisarek i Pawła Fortuny Filmowy leksykon psychologii, Lublin 2017, ss. 400
 • Leszek Pułka, Heretyk Jeroen i jego ekrany. Refleksje o pewnej wystawie multimedialnej
 • Leszek Pułka, Kino, czyli świat. Recenzja książki KINtop.Antologia wczesnego kina, red. Andrzej Dębski i Martin Loiperdinger, Wrocław 2016, część I, ss. 452, część II, ss. 452
 • Piotr Czerkawski, Siła różnorodności. Recenzja książki Współczesne kino izraelskie 2, red. Joanna Preizner, Kraków 2018, ss. 260

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter