Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 41, nr 2

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Numer 2 tomu 41 z 2019 roku poświęcony jest zagadnieniom prawnym, filozoficznym, ekonomicznym i politycznym związanym z problematyką totalitaryzmu i autorytaryzmu. Zeszyt otwiera kolejna część cyklu poświęconego analizie przestępstwa publicznego propagowania faszyzmu (Tomasz Scheffler). W drugim artykule, zatytułowanym Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945), będącym pierwszą częścią większej pracy, autor (Adam Wielomski) polemizuje ze stereotypem, wedle którego nacjonalizm to synonim pojęcia „skrajna prawica”. Trzeci tekst (Lech Kurowski, Piotr Szymaniec) poświęcony jest postrzeganiu polityki gospodarczej III Rzeszy przez polskich ekonomistów tamtego czasu. W następnym artykule autorka (Dominika Uczkiewicz) podejmuje się analizy Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne z dnia 30 marca 1943 roku. W numerze znajduje się także tekst poświęcony wizualnym reprezentacjom procesu i egzekucji nazistowskiego zbrodniarza Arthura Greisera (Agata Jankowska). W ostatnim artykule Agata Grudzińska porównuje założenia myślicieli utopijnych, Tomasza More’a i Roberta Owena, z praktyką kibuców.

  • Tomasz Scheffler, Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa (art. 256 k.k.). Analiza doktrynologiczna wybranych wypowiedzi piśmiennictwa i judykatury. Część szczególna III
  • Adam Wielomski, Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789––1945)
  • Lech Kurowski, Piotr Szymaniec, Polityka gospodarcza III Rzeszy w ujęciu polskich ekonomistów tamtego czasu
  • Dominika Uczkiewicz, Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne z dnia 30 marca 1943 roku
  • Agata Jankowska, Ciało zbrodniarza. Wizualne reprezentacje procesu i egzekucji Arthura Greisera
  • Agata Grudzińska, W poszukiwaniu racjonalnej organizacji społeczeństwa. Tomasz More, Robert Owen a praktyka kibuców

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter