Twórczość użytkowa Witolda Lutosławskiego w świetle jego biografii i w kontekście przemian audiosfery XX wieku

Wioleta Muras
ISBN: 978-83-229-3648-1
Liczba stron: 304
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Mało dotąd znana użytkowa działalność wybitnego kompozytora XX wieku Witolda Lutosławskiego po wielu dekadach doczekała się kompleksowego opracowania. Autorka obszerny — obejmujący ponad 130 dzieł — etap twórczości opisuje przez pryzmat biografii kompozytora, a także osadza go w zupełnie nowym kontekście, jaki wyznacza problematyka audiosfery. To dwutorowe podejście stało się punktem wyjścia dla charakterystyki muzyki Lutosławskiego powstającej na potrzeby filmów, spektakli teatralnych oraz słuchowisk radiowych. Dopełnieniem ubocznej praktyki kompozytorskiej twórcy są rozdziały dotyczące funkcjonowania w przestrzeni brzmieniowej jego pieśni masowych i piosenek rozrywkowych. Autorka podejmuje również istotną dla autora Gier weneckich kwestię nadmiaru hałasów w codziennym funkcjonowaniu człowieka. W książce tej znalazły się ponadto niepublikowane do tej pory listy i teksty Lutosławskiego, a także liczne przykłady nutowe, materiały ikonograficzne oraz katalogi kompozycji. Wartka narracja w połączeniu z bogatą faktografią i szczegółowymi analizami dzieł z pewnością usatysfakcjonuje zarówno czytelnika wywodzącego się ze środowiska muzykologicznego, jak i miłośnika szeroko pojętej kultury.

Wprowadzenie
Rozdział I • O historycznych przemianach polskiej audiosfery w kontekście biografii Witolda Lutosławskiego

 1. Specyfika audiosfery okresu międzywojennego
 2. Audiosfera czasów okupacji
 3. Powojenne przeobrażenia audiosfery

Rozdział II • Muzyka filmowa

 1. Kinematografia polska — kontekst historyczny
  • Film krótkometrażowy okresu międzywojennego
  • Film i muzyka filmowa w okresie powojennym
 2. Audialny wymiar sztuki filmowej
  • Proces współpracy kompozytora z filmowcami w latach 30. (Uwaga, Zwarcie i Gore!)
  • Oprawa dźwiękowa filmów z lat 40. (Odrą do Bałtyku i Suita warszawska)

Rozdział III • „Kompozycje teatralne”

 1. Społeczne i kulturalne uwarunkowania życia teatralnego w Polsce lat powojennych
 2. Związki kompozytora z teatrami polskimi. Charakterystyka repertuaru oraz czas i miejsca premier
 3. Brzmienia teatru
  • Kreacja fonosfery przedstawienia teatralnego
  • Muzyczne ogniwo sztuk teatralnych

Rozdział IV • Działalność i twórczość radiowa

 1. Praca Lutosławskiego w Polskim Radiu
 2. Teatr Polskiego Radia — słuchowiska radiowe
  • Charakterystyka artystycznych dzieł fonicznych
  • Przestrzeń dźwiękowa i brzmieniowa słuchowiska radiowego
   • Elementy pozamuzyczne
   • Komponenty muzyczne

Rozdział V • Utwory masowe i rozrywkowe jako element polskiej audiosfery lat 50. i 60.

 1. Rola radiofonii w procesie przemian prywatnej i publicznej audiosfery
 2. Pieśni i piosenki na falach eteru
  • Pieśń masowa — dźwiękowy atrybut doby socrealizmu
  • Obecność pieśni masowych Lutosławskiego w audiosferze codziennej
  • Sytuacja muzyki rozrywkowej w Polsce w latach 50
  • Piosenki popularne Lutosławskiego pisane pod pseudonimem
 3. W stronę ekologii dźwiękowej. Regulacje prawne w PRL a postawa Lutosławskiego wobec zagadnień środowiska dźwiękowego

Rozdział VI • Użytkowa twórczość Lutosławskiego. Zagadnienia techniczno-kompozytorskie i estetyczno-muzyczne w kontekście audiosfery oraz historii polskiej kultury

 1. Wpływ Lutosławskiego na audiosferę jako współtwórcy i kreatora przestrzeni dźwiękowej
 2. Problem jednolitości stylu w dziełach użytkowych reprezentujących różne gatunki muzyczne
 3. Wartość historyczna czy estetyczna utworów użytkowych?
 4. Znaczenie użytkowej twórczości Lutosławskiego dla kultury polskiej XX wieku

Zakończenie
Aneksy
Bibliografia
Wykaz skrótów
Summary
Spis ilustracji
Spis przykładów
Spis tabel
Spis wykresów
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter