Antropologia, media, komunikacja

Małgorzata Czapiga, Michał Rydlewski (red.)
ISSN: 2658-1353
ISBN: 978-83-229-3659-7
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 38,00 PLN   

Pojemny tytuł tomu, od razu sugerujący możliwy układ relacji i kombinacji pomiędzy trzema terminami, spełnia rolę kalejdoskopu interdyscyplinarnego środowiska badaczy respektujących — zawsze na swój sposób — perspektywę antropologiczną i komunikacyjną w badaniu mediów, dzięki którym, i poprzez które, trwają, zmieniają się oraz rozpowszechniają się treści kultury. Metafora kalejdoskopu dobrze oddaje różnorodność zgromadzonej tematyki, różnorodność perspektyw interpretacyjnych i przyjmowanych koncepcji kultury oraz teorii mediów zdolnych do opisu in statu nascendi dziejących się wydarzeń i zjawisk, które choć zaangażowanym w nie podmiotom kultury jawią się jako zupełnie nowe, mają swoje zapomniane źródła — domieszka perspektywy historycznej wydaje się więc niezbędna dla zrozumienia współczesności. Umożliwia ona dojrzenie ogółu w szczególe, wzorów i przekonań kulturowych w drobnych, i wydawałoby się, marginalnych niekiedy sferach naszego codziennego życia zapośredniczonego przez media i przez media kształtowanego. Zdradza ponadto temperament poznawczy oraz krytyczny samych badaczy, albowiem refleksja antropologiczna nie może się obejść bez autorskiej sygnatury.


 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów
 • MARCIN KĘPIŃSKI,  Mother! — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji czło­wieka z Bogiem
 • JERZY BINIEWICZ, Mleko i miód Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej
 • MICHAŁ RYDLEWSKI, Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu
 • MAGDALENA KUNIŃSKA, Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykła­dzie wystawienia telewizyjnego Całunu Turyńskiego
 • JULITA JĘDRYCH, Biedny jako Inny. Stereotypizacja ubogiego na przykładzie wybranych pro­gramów telewizyjnych
 • ŁUKASZ DOMINIAK, Rozwój kanałów komunikacyjnych na przykładzie polskiej przestrzeni me­dialnej
 • JAKUB PAPUCZYS, „W tej chwili nic nie widzę, ale prowadzi Polak, tylko nie wiem który”, czyli medialny obraz Wyścigu Pokoju
 • IGOR PIOTROWSKI, „Czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo nie zmyli”. Mapy meteoro­logiczne, polska codzienność, geopolityka (wprowadzenie do tematu)
 • DARIUSZ BRZOSTEK, Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane
 • MARCIN KLAG, Wygląd litery jako komunikat
 • JOANNA NOWAK, Czas(y), zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego
 • ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA-KUBŚ, Logo nieśmiertelności — o poszukiwaniach pomnika trwalszego niż ze spiżu
 • MARIA BAŁUS, Kraina Grzybów: nostalgiczny powrót do przeszłości

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter