Antropologia, media, komunikacja

Małgorzata Czapiga, Michał Rydlewski (red.)
ISSN: 0239-6661
ISBN: 978-83-229-3659-7
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 38,00 PLN   

Pojemny tytuł tomu, od razu sugerujący możliwy układ relacji i kombinacji pomiędzy trzema terminami, spełnia rolę kalejdoskopu interdyscyplinarnego środowiska badaczy respektujących — zawsze na swój sposób — perspektywę antropologiczną i komunikacyjną w badaniu mediów, dzięki którym, i poprzez które, trwają, zmieniają się oraz rozpowszechniają się treści kultury. Metafora kalejdoskopu dobrze oddaje różnorodność zgromadzonej tematyki, różnorodność perspektyw interpretacyjnych i przyjmowanych koncepcji kultury oraz teorii mediów zdolnych do opisu in statu nascendi dziejących się wydarzeń i zjawisk, które choć zaangażowanym w nie podmiotom kultury jawią się jako zupełnie nowe, mają swoje zapomniane źródła — domieszka perspektywy historycznej wydaje się więc niezbędna dla zrozumienia współczesności. Umożliwia ona dojrzenie ogółu w szczególe, wzorów i przekonań kulturowych w drobnych, i wydawałoby się, marginalnych niekiedy sferach naszego codziennego życia zapośredniczonego przez media i przez media kształtowanego. Zdradza ponadto temperament poznawczy oraz krytyczny samych badaczy, albowiem refleksja antropologiczna nie może się obejść bez autorskiej sygnatury.


JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów
MARCIN KĘPIŃSKI,  Mother! — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji czło­wieka z Bogiem
JERZY BINIEWICZ, Mleko i miód Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej
MICHAŁ RYDLEWSKI, Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu
MAGDALENA KUNIŃSKA, Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykła­dzie wystawienia telewizyjnego Całunu Turyńskiego
JULITA JĘDRYCH, Biedny jako Inny. Stereotypizacja ubogiego na przykładzie wybranych pro­gramów telewizyjnych
ŁUKASZ DOMINIAK, Rozwój kanałów komunikacyjnych na przykładzie polskiej przestrzeni me­dialnej
JAKUB PAPUCZYS, „W tej chwili nic nie widzę, ale prowadzi Polak, tylko nie wiem który”, czyli medialny obraz Wyścigu Pokoju
IGOR PIOTROWSKI, „Czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo nie zmyli”. Mapy meteoro­logiczne, polska codzienność, geopolityka (wprowadzenie do tematu)
DARIUSZ BRZOSTEK, Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane
MARCIN KLAG, Wygląd litery jako komunikat
JOANNA NOWAK, Czas(y), zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego
ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA-KUBŚ, Logo nieśmiertelności — o poszukiwaniach pomnika trwalszego niż ze spiżu
MARIA BAŁUS, Kraina Grzybów: nostalgiczny powrót do przeszłości

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter