Prace Kulturoznawcze XXII, nr 4. Mobilność rzeczy

Izolda Topp (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

„Prace Kulturoznawcze” Mobilność rzeczy wpisują się we współczesną dyskusję nad statusem materialności i sprawczością rzeczy. Tym, co na jej tle wyróżnia zawarte w nich teksty jest połączenie zainteresowania rzeczami i ludźmi w ruchu. Pytanie o status przedmiotów materialnych i zmianę ich funkcji pojawia się w związku z powojennymi, przymusowymi przesiedleniami, ale też z migracjami ekonomicznymi czy współczesnymi społecznymi protestami oraz procesami globalizacji. Rola, jaką  rzeczy odgrywają w indywidualnej oraz zbiorowej pamięci, muzealizacja rzeczy i ich ożywianie w ponownym użyciu, zmysłowe doświadczenie i wędrówki samych rzeczy pokazane są na intrygujących i prowokujących do kolejnych pytań przykładach: bagażu przesiedleńca, sztambucha, pamiątki po zmarłych, stołu z recyklingu wykonanego przez ludzi bez domu, ubrań z second handu, maski Guya Fawkesa, podręcznika DSM oraz figury Trzech małp z Nikko.

 • Mobilność rzeczy (Izolda Topp)
 • Magdalena Izabella Sacha, Rzeczy wypędzone, rzeczy oswojone, rzeczy eksponowane. Próba wstępnej kategoryzacji
 • Anna Michalska, Nowe perspektywy w badaniach nad nowożytnymi albumami przyjaźni
 • Agnieszka Janiak, Migrujące rzeczy. Pamiątki po zmarłych w doświadczeniu polskich emigrantów
 • Magdalena Płaza, „Chodzenie-wzdłuż-drogi” — rozważania metodologiczne o badaniu i pisa­niu na temat bezdomności
 • Adrianna Michno, Second hand — rzecz między starym a nowym życiem
 • Bartosz Ślosarski, Mobilność artefaktów protestu. Maska Guya Fawkesa w cyklu kontestacji 2008–2017
 • Michał Wróblewski, Mobilne narzędzia diagnostyczne i globalizujące się zaburzenia psychiczne. O roli DSM w kształtowaniu kulturowego obrazu zdrowia psychicznego
 • Izolda Topp, Rzeczy święte. O kulturowych wędrówkach Trzech małp z Nikko

Prezentacje

 • Joanna Gul, Batuta w ruchu, czyli 209 batut dyrygenckich w portalu www.batuty.instrumenty.edu.pl

Recenzje

 • Adam Pisarek, Nadpisywanie powierzchni
 • Izolda Topp, Peerelowskie re-sentymenty

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter