Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Katarzyn Konarska, Paweł Urbaniak (red.)
ISBN: 978-83-229-3658-0
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Tom zatytułowany Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania wydany pod redakcją naukową Katarzyny Konarskiej i Pawła Urbaniaka inauguruje serię „Studia i Perspektywy Medioznacze”, w której raz w roku będą ukazywały się artykuły stanowiące pokłosie konferencji o tej samej co seria nazwie, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Teksty zawarte w niniejszej publikacji skupiają się na relacjach zachodzących między mediami a społeczeństwem i jego różnorodnymi podmiotami. Kolejne artykuły skutecznie wykazują, że media mają siłę kształtowania społecznych zachowań, są w stanie kreować postawy obywatelskie w społeczeństwie, mogą jednak również mieć dysfunkcyjny charakter i generować społeczne konflikty, niepokoje czy też społecznie niepożądane zachowania i postawy. Media mogą ponadto pełnić wobec społeczeństwa funkcje edukacyjno-poznawcze, lecz mogą także zniekształcać rzeczywistość przez świadome działania dziennikarzy i ludzi mediów lub z powodu braku ich kompetencji. Wiele zjawisk obecnych współcześnie na polskiej scenie medialnej może niepokoić, niektóre mogą napawać optymizmem, a część z nich doskonale opisują autorzy tekstów zawartych w przedstawianym tomie.

KATARZYNA KONARSKA, PAWEŁ URBANIAK, Media a społeczeństwo. Wprowadzenie
JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów
na sposób postrzegania rzeczywistości
ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA-KUBŚ, Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja
nad marketingowym wymiarem kultury
TOMASZ PŁONKOWSKI, Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja
służy demokracji?
MONIKA WORSOWICZ, Gra w zaufanie. O ogólnotematycznej prasie poradnikowej dla
kobiet
SEBASTIAN MUSIOŁ, Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów
wydań cyfrowych
MICHAŁ RYDLEWSKI, „Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy
gatunek medialny
EWA JASKA, Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym
KATARZYNA KOPECKA-PIECH, Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia
codziennego młodych użytkowników
RADOSŁAW SAJNA, Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów
i społeczeństw 3.0
MAREK PALCZEWSKI, Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa
MARIAN MACIEJEWSKI, Media a idea społecznej odpowiedzialności
JAKUB KUBŚ, Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa
IZABELA M. BOGDANOWICZ, Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski
A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter