Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Katarzyn Konarska, Paweł Urbaniak (red.)
ISSN: 2657-9049
ISBN: 978-83-229-3658-0
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Tom zatytułowany Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania wydany pod redakcją naukową Katarzyny Konarskiej i Pawła Urbaniaka inauguruje serię „Studia i Perspektywy Medioznacze”, w której raz w roku będą ukazywały się artykuły stanowiące pokłosie konferencji o tej samej co seria nazwie, organizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Teksty zawarte w niniejszej publikacji skupiają się na relacjach zachodzących między mediami a społeczeństwem i jego różnorodnymi podmiotami. Kolejne artykuły skutecznie wykazują, że media mają siłę kształtowania społecznych zachowań, są w stanie kreować postawy obywatelskie w społeczeństwie, mogą jednak również mieć dysfunkcyjny charakter i generować społeczne konflikty, niepokoje czy też społecznie niepożądane zachowania i postawy. Media mogą ponadto pełnić wobec społeczeństwa funkcje edukacyjno-poznawcze, lecz mogą także zniekształcać rzeczywistość przez świadome działania dziennikarzy i ludzi mediów lub z powodu braku ich kompetencji. Wiele zjawisk obecnych współcześnie na polskiej scenie medialnej może niepokoić, niektóre mogą napawać optymizmem, a część z nich doskonale opisują autorzy tekstów zawartych w przedstawianym tomie.

 • KATARZYNA KONARSKA, PAWEŁ URBANIAK, Media a społeczeństwo. Wprowadzenie
 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości
 • ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA-KUBŚ, Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem kultury
 • TOMASZ PŁONKOWSKI, Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?
 • MONIKA WORSOWICZ, Gra w zaufanie. O ogólnotematycznej prasie poradnikowej dla kobiet
 • SEBASTIAN MUSIOŁ, Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych
 • MICHAŁ RYDLEWSKI, „Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny
 • EWA JASKA, Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym
 • KATARZYNA KOPECKA-PIECH, Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników
 • RADOSŁAW SAJNA, Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0
 • MAREK PALCZEWSKI, Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa
 • MARIAN MACIEJEWSKI, Media a idea społecznej odpowiedzialności
 • JAKUB KUBŚ, Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa
 • IZABELA M. BOGDANOWICZ, Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter