Klinika Dziennikarstwa — Profilaktyka i edukacja

Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Katarzyna Konarska (red.)
ISBN: 978-83-229-3661-0
Liczba stron: 164
Format: A5 ścięty, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

W trzecim tomie z serii „Klinika Dziennikarstwa” zespół ekspertów pochyla się nad problematyką edukacji dziennikarskiej. Jest to temat dość często podejmowany w dyskursach naukowym i publicystycznym, jednak rzadko można w jednym miejscu zapoznać się z tak wieloma opiniami czołowych polskich medioznawców, którzy jednocześnie mają na swoich kontach dorobek tworzenia czy współtworzenia na polskich uczelniach kierunków o profilu dziennikarskim. Warto sięgnąć po tę część „Kliniki”, aby z jednej strony otrzymać solidną wiedzę o stanie edukacji dziennikarskiej w Polsce i na świecie, z drugiej zaś — aby skonfrontować, porównać i zrozumieć główne problemy nurtujące środowisko akademickie, współodpowiedzialne za system kształcenia przyszłych dziennikarzy.

 • Wstęp
 • Janusz Włodzimierz Adamowski, Blaski i cienie wyższego szkolnictwa dziennikarskiego w Polsce — wizerunek subiektywny
 • Krystyna Doktorowicz, Dziennikarstwo — hybrydowy model kształcenia
 • Wiesław Godzic, Zacznij od dymu z komina, czyli fundamenty dziennikarstwa
 • Iwona Hofman, Magdalena Pataj, Dydaktyka dziennikarska w Polsce po 1989 roku
 • Jerzy Jastrzębski, Syzyfowe prace
 • Stanisław Jędrzejewski, Edukacja medialna w kształceniu dziennikarzy!?
 • Katarzyna Konarska, Modele edukacji dziennikarskiej — perspektywa globalna
 • Jacek Sobczak, Studia dziennikarskie — między wymogami programowymi, oczekiwaniami studentów a ambicjami wykładowców
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński, W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy
 • Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter