Anglica Wratislaviensia LVII

Ewa Kębłowska-Ławniczak (red.)
ISSN: 0301-7966
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Tom 57 „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak zawiera szereg artykułów o charakterze interdyscyplinarnym i komparatystycznym (Paweł Marcinkiewicz, Daniel Pietrek). W części literaturoznawczej publikujemy artykuł Soni Front poświęcony „slow cinema”, obrazowi Gustava Deutscha „Shirley – wizje rzeczywistości” (2013), który autorka technicznie i tematycznie zestawia z działalnością artystyczną Edwarda Hoppera. Pogranicza mediów i powieści dotyczy artykuł Lecha Zdunkiewicza badający afektywną recepcję  socjopatycznych antybohaterów. W artykule Beaty Mazurek-Przybylskiej zjawisko literackiej adaptacji filmu (tekstu multimodalnego) w formie mono-modalnej jest przedmiotem akademickiej debaty opartej o kognitywne teorie językoznawcze obecne we współczesnej translatoryce, a tekst Pawła Stańko analizuje aksjologiczne aspekty różnych ekranizacji tego samego tekstu multimodalnego na przykładzie filmu A Fistful of Dollars (1964), który stanowi kolejną ekranizacją obrazu Yojimbo (1961).
Dwa artykuły dotyczą powieści eksperymentalnej (Dominika Ferens, Bartosz Lutostański) określanej mianem „ecriture fragmentaire”. Warte polecenia są artykuły poświęcone literaturze mniejszości chińskiej w Kanadzie oraz żydowskiej w Londynie (Harmony Ki Tak Law, Anita Chmielewska).
Na szczególną uwagę zasługuje też nowatorskie i wnikliwe diachroniczne studium leksykograficzne Challenges in the Study of “Spanish” Loanwords in Late Medieval and Early Modern English, poświęcone niedocenianemu do tej pory wpływowi języka hiszpańskiego na współczesny leksykon języka angielskiego.

Literature and Culture

 • Anita Chmielewska, The Contemporary British-Jewish Family and the Significance of Its Confines in The Innocents, Francesca Segal’s Retelling of Edith Wharton
 • Dominika Ferens, Narrating Chaos: Theresa Hak Kyung Cha’s DICTEE and Korean American Fragmentary Writings
 • Sonia Front, Frozen Time in Gustav Deutsch’s Shirley: Visions of Reality
 • Harmony Ki Tak Law, Activism and Assimilation: The Political Memoirs of Olivia Chow and Adrienne Clarkson
 • Bartosz Lutostański, The Unbounded: On the Fragmentation Strategies in B. S. Johnson’s Novel
 • Paweł Marcinkiewicz, Daniel Pietrek, German Romantic Tradition in John Ashbery’s Where Shall I Wander
 • Lech Zdunkiewicz, Sociopaths as Antiheroes of Streaming Media
 • Corina Selejan, Fragmentation(s) and Realism(s): Has the Fragment Gone Mainstream?

Linguistics

 • Leszek Berezowski, English Indefinite Ordinals: A First Explanation
 • Beata Mazurek-Przybylska, Film Novelization as Multimodal Translation
 • Amanda Roig-Marín, Challenges in the Study of “Spanish” Loanwords in Late Medieval and Early Modern English
 • Paweł Stańko, Cowboy and Samurai Values and Their Exponents in the Western A Fistful of Dollars (1964) and Its Predecessor the Samurai Movie Yojimbo (1961): Proposal of a Methodological Framework for Axiological Analyses of Multimodal Filmic Texts

Applied Linguistics

 • Maciej Kaczmarczyk, An Analysis of Junior High School Students’ Skill in Creating Written Compositions: A Research Report
 • Katarzyna Rokoszewska, Intra-Individual Variability in the Emergence of Complexity, Accuracy and Fluency in Speaking English at Secondary School: A Case Study of a Good, Average and Poor Language Learner

Reviews

 • Tomasz Basiuk, Review of Contemporary Masculinities in the UK and the US: Between Bodies and Systems, Stefan Horlacher and Kevin Floyd (eds.), Cham: Palgrave Macmillan, 2017
 • Francisco J. Álvarez Gil, Review of Beyond the Universe of Languages for Specific Purposes: The 21st Century Perspective, Mary Frances Litzler, Jesús García Laborda and Cristina Tejedor Martínez (eds.), Madrid: Servicio de publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2016

Notes on Contributors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter