Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 28. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 404
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 49,00 PLN   

28 numer „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” obejmuje wiele opracowań istotnych z punktu widzenia aktualnych problemów praktyki gospodarczej, między innymi artykuł New Prospectus Regime: A critical analysis of chosen changes, zawierający analizę niektórych zamian wdrożonych przez rozporządzenie Parlamentu i Redy (UE) nr  2017/1129 w zakresie obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych przez spółki kapitałowe. Interesujące z praktycznego punktu widzenia jest także opracowanie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT, w którym omówiono istotę tego narzędzia prawa finansowego i dokonano jego porównania z mechanizmem funkcjonującym w Rumunii. W bieżącym numerze zawarto również opracowania dotyczące reformy systemu emerytalnego w Polsce, prawa własności intelektualnej, a także procesowych problemów nakładania kar pieniężnych przez Prezesa Regulacji Energetyki.

DEBIUTY NAUKOWE

 • Łukasz Chyla, New prospectus regime: A critical analysis of chosen key changes
 • Konrad Kopystyński, Działanie na własny rachunek a pojęcie działalności gospodarczej
 • Małgorzata Sikora, Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych
 • Gabriela Sacha, Prawo własności intelektualnej w branży kosmetycznej
 • Jakub Krawczyk, Uchwały antysmogowe a prawa konsumenta
 • Wiktoria Grotkowska, Problematyka podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych
 • w przypadku zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania w świetle orzecznictwa
 • Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Paulina Kowalska, Wierzytelność zabezpieczona hipoteką — linia orzecznicza
 • Roksana Wszołek, Charakter prawny zobowiązania awalisty — przegląd orzecznictwa
 • Sądu Najwyższego
 • Adrian Borys, Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności
 • deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa
 • superveniens)
 • Agnieszka Pachla, Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym
 • w Polsce — zarys aktualnej problematyki
 • Angelika Ciżyńska, Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania
 • przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych
 • Michał Krokosz, Wybrane zasady konstytucyjne w kontekście ochrony praw podatnika
 • Krzysztof Bokwa, „Dwunastu sędziów, każdy w czarnej zbroi, wszystkich maskami zamknięte
 • oblicza…”? Fakty i mity o sądach femicznych
 • Damian Dobosz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2018 roku,
 • sygn. III CZP 45/18
 • Anna Maria Barańska, Służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu
 • w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • Beata Grodziska, Sprawienie pochówku przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Sebastian Domagała, Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie
 • charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii
 • Jerzy Politowicz, Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania
 • organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach
 • Aleksander Hyżorek, Aspekty procesowe nałożenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
 • Energetyki kary pieniężnej.Wybrane zagadnienia
 • Damian Dobosz, Anna Niziołek, Opodatkowanie kryptowalut w Polsce
 • Katarzyna Daniel, Wpływ antropologii na naukę prawa
 • Agnieszka Sadowa, Pokolenia X, Y i Z wobec reklamy internetowej
 • Adam Andrzej Koronkiewicz, Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych
 • zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW

 • Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Pracownicze Plany Kapitałowe jako przykład zastosowania
 • ekonomii behawioralnej
 • Piotr Soroka, Magdalena Korkuś-Soroka, Zastosowanie doktryny „owoców drzewa
 • zatrutego” na gruncie polskiej procedury cywilnej
 • Jarosław Szymański, Wydarzenia kryminalne i egzekucje we Wrocławiu w świetle diariusza
 • Ottona Wenzla von Nostitz-Rieneck z lat 1726–1729 i 1737–1744
 • Łukasz Machaj, Między sankcjonowaniem kryminalizacji aktów homoseksualnych a konstytucjonalizacją małżeństw osób tej samej płci — przyczynek do rozważań o roli Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych

Notki o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter