Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 41, nr 3

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler, Radosław Antonów (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Numer 3 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” pod redakcją prof. Marka Maciejewskiego, dr. Tomasza Schefflera oraz dr. Radosława Antonowa zawiera jedenaście artykułów problemowych i jeden artykuł recenzyjny. Periodyk otwierają trzy teksty poświęcone dorobkowi naukowemu Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza: Rozprawy Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” (Tomasz Scheffler, Marek Maciejewksi), Idee Carla Schmitta w dorobku Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza (Anna Citkowska-Kimla) oraz Przewrót Machiavellego (Piotr Kimla). Kolejna publikacja — Dialektyka „swój”–„obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945). Część II (Adam Wielomski) — jest kontynuacją analizy podjętej w numerze 2 tomu 41 czasopisma. W następnym tekście autorzy (Roman Bäcker, Joanna Rak) podejmują się sformułowania kategorii teoretycznej demokracji opancerzonej i konstrukcji elementów istotnościowych jej trajektorii. Kolejny artykuł prezentuje doktrynę władzy Samuela Ruhterforda i stara się dowieść, że prowadzi ona do bezkompromisowego usprawiedliwienia nietolerancji religijnej (Tomasz Tulejski). Następny tekst dotyczy poglądów Leona Halbana na Kościół katolicki i neopogaństwo niemieckie (Ryszard Polak). W periodyku opublikowany został także artykuł prezentujący kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku (Wawrzyniec Kowalski). Następne dwa teksty poświęcone są zagadnieniom bezpieczeństwa. Pierwszy, w języku angielskim, dotyczy misji stabilizacyjnej ONZ w Mali (Zbyšek Korecki), natomiast w drugi charakteryzuje tak zwane miękkie czynniki bezpieczeństwa państwa (Alicja Paluch, Henryk Spustek). Ostatnim artykułem problemowym jest publikacja dotycząca europejskiej inicjatywy ustawodawczej prezentująca między innymi badania sondażowe, których celem było ustalenie, jak ta instytucja jawi się w świadomości Polaków (Katarzyna Daniel). Numer zamyka artykuł recenzyjny integralnej i kontekstowej analizy szariatu wyrażonej przede wszystkim w książce Mirosława Sadowskiego Islam. Religia i prawo (Ryszard Michalak).

Artykuły problemowe

 • Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler, Rozprawy Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza w „Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”
 • Anna Citkowska-Kimla, Idee Carla Schmitta w dorobku Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza
 • Piotr Kimla, Przewrót Machiavellego
 • Adam Wielomski, Dialektyka „swój” – „obcy” w prawicowej filozofii politycznej (1789–1945). Część II
 • Roman Bäcker, Joanna Rak, Trajektoria trwania opancerzonych demokracji
 • Tomasz Tulejski, Od umowy o władzę do nietolerancji religijnej. Samuel Rutherford i kontraktualne uzasadnienie prześladowań religijnych
 • Ryszard Polak, Kościół katolicki i neopogaństwo niemieckie w myśli Leona Halbana
 • Wawrzyniec Kowalski, Między demokratyzmem a autorytaryzmem — kształtowanie się programu politycznego PPS przed i po maju 1926 roku
 • Zbyšek Korecki, United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
 • Alicja Paluch, Henryk Spustek, Bezpieczeństwo państwa — czynniki miękkie
 • Katarzyna Daniel, Europejska inicjatywa obywatelska — niewykorzystany potencjał w Polsce?

Artykuły recenzyjne

 • Ryszard Michalak, Totalitarny islamizm czy totalny islam? Irracjonalny lęk czy uzasadniony strach? Mirosława Sadowskiego integralna i kontekstowa analiza szariatu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter