Prace Kulturoznawcze XXIII, nr 4. Kontynuacje

Krzysztof Łukasiewicz, Magdalena Matysek-Imielińska (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 164
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 30,00 PLN   

Czwarty numer „Prac Kulturoznawczych” za rok 2019 jest zapowiedzią wprowadzenia nowego działu w ramach czasopisma — „Kontynuacje” — i zaproszeniem do nadsyłania do niego tekstów. Redakcji zależy, aby tematy, które były centralne dla wcześniejszych tomów, doczekały się ciągu dalszego. W grę wchodzą zarówno nawiązania bezpośrednie, jak i poszerzenie czy uzupełnienie podnoszonych już problemów. Dlatego w inaugurującym wspomniany dział numerze znalazły się między innymi rozważania o Mickiewiczowskim pojmowaniu literatury, omówienie relacji między gospodarką a kulturą czy przemyślenia dotyczące Rema Koolhasa, analizowanego na podstawie koncepcji Brunona Latoura. Nawet opublikowany w dziale „Archiwum” tekst źródłowy i artykuł o jego autorze są kontynuacją, jako że dorobek Ignacego Lubicz Czerwińskiego prezentowaliśmy w tomie za rok 2015. W planie ogólniejszym nowy dział „Prac Kulturoznawczych” jest także wyrazem zrozumienia ciągłości kultury.

Wprowadzenie (Krzysztof Łukasiewicz, Magdalena Matysek-Imielińska)
Rozprawy
Część I

 • Jacek Abramowicz, Romantyczność ukryta wśród założeń
 • Jacek Schindler, Gospodarka wartości. Pomiędzy ceną a „ukrytą ręką kultury”
 • Krzysztof Janas, Fuck context, czyli splatając architekturę ze społeczeństwem

Część II

 • Tomasz Żaglewski, The doom of the Fantastic Four: Marvel’s First Family disappearance and what it says about the transmedia perspective of popular comics
 • Marcelina Kulig, Szalone badania i legitymizacja autorytetów — wyobrażenia nauki w horrorze lat pięćdziesiątych

Część III

 • Monika Sadowska, Rośliny krain zmyślonych — o zielnikach i wytwarzaniu miejsc

Archiwum

 • Małgorzata Rygielska, O prawniczych kompetencjach Ignacego Czerwińskiego w świetle opinii profesjonalistów. Przewodnik testatora w komentarzach Antoniego Rosbierskiego
 • Ignacy Czerwiński, Przewodnik testatora, czyli ważne uwagi z dwóch części złożone: jak i o czym testamenta pisać się powinny?

Esej

 • Keith Tester, Is there a future for culture? A feuilleton

Wspomnienie

 • Magdalena Matysek-Imielińska, Keith Tester (1960–2019) — popularyzator polskiej tradycji humanistycznej

Recenzja

 • Magdalena Matysek-Imielińska, Jakich badań potrzebuje kulturoznawstwo? Metodologiczne ćwiczenia

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter