Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność

Agnieszka Libura
ISBN: 978-83-229-3171-4
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Praca w niezwykle ciekawy i systematyczny sposób prezentuje jeden z najbardziej obiecujących kierunków rozwoju językoznawstwa kognitywnego: stworzony przez Gilles’a Fauconniera i Marka Turnera model integracji pojęciowej znany również jako teoria amalgamatów kognitywnych. Zaletą pracy jest dogłębne, krytyczne omówienie teorii przestrzeni mentalnych, jej struktury, funkcjonalności oraz najważniejszych kierunków zmian.

 • Wstęp

1. Teoria przestrzeni mentalnych

 • Relacje język–myśl–rzeczywistość w teorii przestrzeni mentalnych
 • Konstruowanie znaczenia
 • Budowanie przestrzeni mentalnych w dyskursie
 • Zarządzanie dyskursem
  • Achilles i żółw. Analiza minidyskursu
  • Niektóre trudności związane z zarządzaniem dyskursem
  • Rola związków dyskursywnych w zarządzaniu siatką przestrzeni mentalnych
 •  Struktura wewnętrzna przestrzeni mentalnych
 • Powiązania między przestrzeniami mentalnymi
 • Modyfikacja teorii przestrzeni mentalnych czy różnice konwencji zapisu
 • Wnioski: funkcjonalność i ograniczenia teorii przestrzeni mentalnych

2. Podstawy teorii amalgamatów kognitywnych

 • Koncepcja integracji pojęciowej. Wprowadzenie
 • Geneza teorii amalgamatów kognitywnych
 • Techniczne zasady konstruowania amalgamatu
  • Przykłady integracji pojęciowej
  • Zasady konstytutywne integracji pojęciowej. Podsumowanie
 • Relacje między przestrzenią generyczną a przestrzeniami wyjściowymi
 • Związki teorii amalgamatów z kognitywną teorią metafory
 • Cele i zasady integracji pojęciowej
  • Istotne relacje pojęciowe podlegające kompresji
  • Zasady rządzące integracją pojęciową
 • Typologia amalgamatów
 • Amalgamaty formalne
 • Amalgamaty w naszym życiu

3. Kierunki rozwoju teorii amalgamatów kognitywnych

 • Rewizja podstawowych założeń teorii amalgamatów
 • Próby określenia alternatywy dla operacji integrowania pojęć
 • Dalsze propozycje rozbudowy modelu Fauconniera i Turnera
  • Nowe elementy w siatce integracji pojęciowej
  • Rozbudowa celów, zasad i procesów integracji pojęciowej
  • Amalgamaty generyczne
 • Wnioski: jakie są kierunki rozwoju teorii integracji pojęciowej

4. Metamorfoza pojęć

 • Metamorfoza pojęć w nauce i technice
  • Metamorfoza pojęcia LICZBY
  • Metamorfoza pojęcia WIRUSA
  • Konwergencja pojęcia życia biologicznego i sztucznego
 • Metamorfoza pojęć społeczno-ekonomicznych. Amalgamaty in statu nascendi
  • Próba metamorfozy pojęcia MAŁŻEŃSTWA
  • Próba metamorfozy pojęć związanych z opieką medyczną
 • Wnioski: jakie korzyści płyną z analizy metamorfozy pojęć

5. Struktura i funkcjonalność modelu przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Podsumowanie

Bibliografia

Summary

Indeks nazw osobowych

Spis rycin

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter