Nowoczesność i tradycja. 50 lat wrocławskiego Instytutu Filologii Słowiańskiej

Ewa Komisaruk, Izabella Malej (red.)
ISBN: 978-83-229-3693-1
Liczba stron: 308
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Tom Nowoczesność i tradycja powstał dla uczczenia jubileuszu pięćdziesięciolecia Instytutu Filologii Słowiańskiej będącego jednostką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoje prace zamieścili w nim wybitni i cenieni w środowisku slawistycznym Autorzy zarówno z polskich ośrodków naukowych, jak i z zagranicy. W artykułach omawiane są między innymi zagadnienia dotyczące rosyjskiego życia intelektualnego w XIX stuleciu, dwudziestowiecznej poezji rosyjskiej, rosyjskiej kinematografii, czeskiej i słowackiej powieści uniwersyteckiej, tradycji serbskiego poematu romantycznego, fikcjonalnej i niefikcjonalnej literatury ukraińskiej. W zamieszczonych tekstach przedstawiono także wyniki badań nad problemami współczesnej komunikacji językowej, medioznawstwa, przekładoznawstwa oraz czasopiśmiennictwa. Problematykę językoznawczą reprezentują teksty z zakresu filologii ukraińskiej i chorwackiej. Różnorodna, nowatorska i bogata tematyka czyni z tomu ważną, interesującą lekturę dla filologów oraz wszystkich, którym nieobce są humanistyczne fascynacje.

 • Ad vocem (Ewa Komisaruk, Izabella Malej)
 • ELIZA MAŁEK, Z Polski do Moskwy i z powrotem, czyli niezwykłe losy legendy o astrologu Mustaeddynie Krzysztofa Dzierżka
 • MILICA JAKÓBIEC-SEMKOWOWA, Serbski poemat romantyczny wobec tradycji rodzimej i obcej
 • ÁGNES DUKKON, Культ Шекспира в московских интеллектуальных кругах середины ХIХ века (Белинский, Тургенев и кружок Станкевича)
 • DIANA OBOLEŃSKA, Имагинация, или разговор с Душой. Стихи о Прекрасной Даме Александра Блока
 • MARIA CYMBORSKA-LEBODA, «Поэта возвратный путь в рай»: райский текст в русской поэзии первой половины ХХ века
 • AURELIA KOTKIEWICZ, Maska w kulturze stalinowskiej. Siergiej Eisenstein (1898–1948) i Wsiewołod Meyerhold (1874–1940)
 • PIOTR FAST, Chłód, zimno, mróz w liryce Josifa Brodskiego
 • BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK, Problem pamięci w filmie Żywy (Живой) Aleksandra Wieledynskiego
 • LIBOR MARTINEK, Literatura a hudba v intermediální perspektivě
 • JOLANTA LUBOCHA-KRUGLIK, Realia życia uniwersyteckiego w powieściach Davida Lodge’a i ich odzwierciedlenie w przekładach na język polski i rosyjski
 • ILONA GWÓŹDŹ-SZEWCZENKO, Czeska i słowacka powieść uniwersytecka z transformacją ustrojową w tle
 • JANA HOFFMANNOVÁ, Popularizace historie jako specifický typ narativu (na příkladu časopisu „Historická červená knihovna”)
 • SYLWIA WÓJTOWICZ–MARSZAŁ, Obraz epoki w świetle wybranych ego-dokumentów Andrzeja Szeptyckiego
 • SYLWIA KAMIŃSKA-MACIĄG, MATEUSZ ŚWIETLICKI, Psychologiczne aspekty miłości w projekcie Lady Luziny i Serhija Żadana Палата № 7
 • SYBILLA DAKOVIĆ, Syntetyczny chorwacki celownik kierunku i jego polskie ekwiwalenty przekładowe
 • ANATOLIY ZAHNITKO, Категорійно-парадигмальні виміри флексійностi: корпусне моделювання
 • PRZEMYSŁAW JÓŹWIKIEWICZ, Greckie i łacińskie elementy prepozycyjne w ukraińskiej terminologii mykologicznej
 • ALEKSANDER KIKLEWICZ, O zjawisku nadinterpretacji semantycznej (na przykładzie komunikacji w mediach)
 • DANUTA PYTEL-PANDEY, „Jak mówić, żeby ludzie nas słuchali” — o zasadach współczesnej komunikacji językowej
 • Noty o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter