Slavica Wratislaviensia CLII

Zofia Tarajło-Lipowska (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 160
Format B5, oprawa broszurowa
Cena: 19,44 PLN   10,00 PLN  

Setna rocznica urodzin profesora Mariana Jakóbca stała się okazją dla wrocławskich slawistów do przypomnienia najważniejszych wydarzeń z Jego życia oraz dorobku, który – jak pisze w otwierającym tom artykule prof. Telesfor Późniak – „jest sztafetą przekazaną przez kontynuatora tradycji humanistyki polskiej następnym pokoleniom historyków literatur słowiańskich”. Artykuły zebrane w 152. tomie z serii „Slavica Wratislaviensia”, mimo że niezwiązane bezpośrednio z postacią prof. Jakóbca, są kolejnym etapem sztafety.

Profesor Marian Jakóbiec (8 IX 1910 – 27 IV 1998). W setną rocznicę urodzin (Telesfor Poźniak)

ARTYKUŁY

KATARZYNA CHROBAK, Od alegorii do eschatologii w utworze Jana Karafi ata Broučci: Pro

male i velke děti

TATIANA STUDENTOWA, „La donna e mobile”. „Dziwne” bohaterki w Zapiskach myśliwego

Iwana Turgieniewa oraz Opowiadaniach o rosyjskim życiu ludowym Marka Wowczoka

ГАННА ДАВИДОВА-БІЛА, Український і польський сюрреалізм: національна специфіка

у наднаціональному контексті

ALENKA JENSTERLE-DOLEŽALOVA, Dekadentni erotismus a vražda. Obraz fatalni ženy v romanu Miroslava Krleži Povratak Filipa Latinovicza

RENATA CHRZAN, Zbliżenia – literatura obozowa jako wspolna spuścizna Rosjan i Polaków

MONIKA KNUROWSKA, Телесность в рассказах Людмилы Улицкой

ІРИНА БІЛА, Інтертекстуальність роману Писар Західних Воріт Притулку Галини Пагутяк

ОЛЬГА ШАФ, Специфіка реалізації жіночої суб’єктивності в поезії Маріанни Кіяновської

(на матеріалі збірки Книга Адама)

JAROSLAV LIPOWSKI, Niektore kontrastne prvky v segmentalnej rovine vokalickych systemov

slovenčiny, češtiny a poľštiny

JADWIGA SKOWRON, „Surżyk” po polsku – pokonywanie bariery lingwoetnicznej w przekładzie

powieści Riwne/Rowno Ołeksandra Irwancia

ЮЛІЯ РИСІЧ, Проблематика описового і зіставного вивчення польської та української

й російської мов

PRZEMYSŁAW JOŹWIKIEWICZ, Informatyka, ukraińska rzeczywistość IT, ukraińskie słownictwo komputerowe

RECENZJE

Вида Гудонене, Психология личности в русской прозе и поэзии, Вильнюс 2006 (EWA

KOMISARUK)

Michaela Hashemi, Karel Račin – nedoceněny barokni autor, Brno 2005 (MANUELA MACIOŁEK)

Libor Martinek, Polska poezie českeho Těšinska po roce 1920, Opava: Slezska univerzita

v Opavě 2006 (ILONA GWOŹDŹ-SZEWCZENKO)

Drahomira Vlašinova, Ludmila Hořka. „Hořky život – hořke jmeno”. Portret spisovatelky

Ludmily Hořke, Opava: Matice slezska 2008 (ILONA GWOŹDŹ-SZEWCZENKO)

Jaroslav Lipowski, Ewolucja nazwisk południowej części Śląska Cieszyńskiego w czasach

austriackich. Analiza słowotworczo-statystyczna i graficzna, Wrocław: Wydawnictwo

Uniwersytetu Wrocławskiego 2008 (OLEH BELEJ)

Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen, Rječnik sinonima hrvatskoga jezika, Zagreb 2008: Naklada

Jesenski i Turk (SYBILLA DAKOVIĆ)

Jolanta Tambor, Mowa Gornoślązakow oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006 (JAROSLAV LIPOWSKI)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter