Potoccy herbu Pilawa w Traktacie o familiach i koligacjach Jana Stanisława Jabłonowskiego. Analiza pamięci genealogicznej magnata polskiego

Marek Górny
ISBN: 978-83-229-3633-7
Liczba stron: 648
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2018
Cena: 85,00 PLN   

Potoccy herbu Pilawa należeli do grupy kilkudziesięciu czołowych rodzin magnackich Królestwa Polskiego w XVII i XVIII wieku. Byli w tym okresie wymieniani wśród kilkunastu, może około dwudziestu najznaczniejszych. „Prowincja ruska — napisał pod koniec XVII wieku pewien Francuz — obfituje w znaczną liczbę potężnych i wpływowych rodów: Sobieskich, Potockich, Koniecpolskich, Jabłonowskich i innych, dzierżących tutaj nader rozległe posiadłości z prawdziwie magnackim dochodem. Jakoż mówią, że wielkich panów tylko w tym kraju szukać trzeba. Ten status uzyskali Potoccy wraz z karierami pokolenia urodzonego na początku drugiej połowy XVI wieku. Należeli do niego, obok innych braci i sióstr, Jan Szperka († 1611) wojewoda bracławski, Andrzej († 1610) kasztelan kamieniecki, Jakub († 1613) wojewoda bracławski i Stefan († 1631) wojewoda bracławski. Pierwszy z nich zmarł bezpotomnie, a od trzech pozostałych wywodzą się trzy linie magnackich Potockich. Najmłodszy z tych czterech braci, Stefan, ożenił się w 1606 z Marią Mohylanką hospodarówną mołdawską, i był — przed i po ślubie — jedną ze znaczniejszych postaci ówczesnej tak zwanej wielkiej historii, a prywatnie wraz z żoną został przodkiem wielu znanych postaci, oprócz Potockich, też innych po kądzieli, między innymi swego prawnuka, autora Traktatu o familiach i koligacjach, Jana Stanisława Jabłonowskiego. I to właśnie dzięki opowieściom genealogicznym tegoż, w tym i o tych właśnie pradziadach, zawdzięczają Potoccy nie tylko jedno z ważniejszych i obszerniejszych miejsc w Traktacie, ale też od nich rozpoczynam analizę pamięci genealogicznej magnata polskiego z początku XVIII wieku.


Marek Górny
ze Wstępu

Wstęp

 • Rodzina Potockich
 • Jan Stanisław Jabłonowski, autor dyskursu
 • Pamięć komunikatywna a pamięć kulturowa
 • Konstrukcja dyskursu w Traktacie
 • Zasady dyskursu równoległego
 • Cele analizy pamięci genealogicznej
 • Stań badań
 • Inne uwagi
 • Między pamięcią indywidualną a przestrzenią ad historicos
 • Linie przecięcia narracji
 • Tablice genealogiczne, identyfifikacje, cytaty
 • Rejestr ślubów, urodzeń i pogrzebów
 • Ilustracje
 • Cel i sposób opowieści
 • Opowieść genealogiczna — dwie przestrzenie czasowe
 • Wartość przekazu

Potoccy herbu Pilawa w Traktacie o familiach i koligacjach

 • 1. Jan Szperka († 1611), wojewoda bracławski
 • 2. Stefan († 1631), wojewoda bracławski
  • 3. Zofia Wiktoria († ≥ 1656), wojewodzianka bracławska, mniszka
  • 4. Paweł († 1675), kasztelan kamieniecki
   • 5. Józef Stanisław († 1722), kasztelan kijowski
    • 6. Jan Kanty († 1744), kasztelan bracławski
    • 7. Michał Franciszek († ≥ 1758), starosta trembowelski
   • 8. Aleksander Jan († 1714), wojewoda smoleński
    • 9. Tomasz, wojewodzic smoleński
    • 10. Józef († 1764), starosta szczerzecki, od 1760 kasztelan lwowski
    • 11. Antoni Michał († 1766), od 1732 wojewoda bełski
    • 12. Elżbieta, żona Marcina Leopolda Stefana Szczuki starosty wąwolnickiego
    • 13. Teresa, wojewodzianka smoleńska
   • 14. Teodor Andrzej († 1738), arcybiskup gnieźnieński i prymas
   • 15. Stefan († 1730), marszałek nadworny koronny
    • 16. Urszula († 1766), marszałkówna nadworna koronna, żona Piotra Jerzego Przebendowskiego wojewody malborskiego
    • 17. Joachim († 1764), starosta lwowski
   • 18. Piotr Jan († 1724/26), wojewoda czernihowski
    • 19. Eleonora († 1742), wojewodzianka czernihowska, żona 1o v. Fabiana Szaniawskiego łowczego litewskiego, 2o v. Antoniego Grodzickiego podczaszego zatorskiego
    • 20. Teresa Joanna († 1732), wojewodzianka czernihowska, żona Macieja Koźmińskiego wojewody kaliskiego
    • 21. Marianna, wojewodzianka czernihowska, sakramentka
    • 22. Elżbieta, wojewodzianka czernihowska, dominikanka
    • 23. Teresa, wojewodzianka czernihowska, zakonnica
    • 24. Magdalena, wojewodzianka czernihowska, zakonnica
   • 25. Dominik, pułkownik królewski
   • 26. Michał († 1708/11), podstoli litewski
   • 27. Jakub († 1715), starosta czehryński
   • 28. Anna († ≥ 1733), kasztelanka kamieniecka, żona 1o v. Michała Floriana Rzewuskiego podskarbiego nadwornego koronnego, 2o v. Kaspra Kunickiego podczaszego czernihowskiego
   • 29. Elżbieta († 1694), kasztelanka kamieniecka, żona Wiktoryna Sobieskiego chorążego halickiego
  • 30. Jan († 1675), wojewoda bracławski
   • 31. Dominik († 1683), kanonik wileński
   • 32. Stefan († 1726), wojewoda bełski
    • 33. Mikołaj Bazyli († 1782), starosta kaniowski
    • 34. Teresa († 1778), wojewodzianka bełska, żona 1o v. Jerzego Antoniego Warszyckiego wojewody łęczyckiego, 2o v. Wojciecha Leona Opalińskiego wojewody sieradzkiego
    • 35. Teofifila, wojewodzianka bełska
    • 36. Magdalena, wojewodzianka bełska
   • 37. Teresa († ≤ 1718), wojewodzianka bracławska, żona 1o v. Jana Krzysztofa Gnińskiego wojewody pomorskiego, 2o v. Tomasza Józefa Zamoyskiego, V ordynata zamojskiego, starosty płoskirowskiego
  • 38. Piotr († 1647), starosta śniatyński
  • 39. Katarzyna († 1642), wojewodzianka bracławska, żona Janusza ks. Radziwiłła podkomorzego litewskiego, już po jej śmierci wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego
  • 40. Anna († 1695), wojewodzianka bracławska, żona 1o v. Aleksandra Dominika Kazanowskiego wojewody bracławskiego, 2o v. Bogusława Jerzego Słuszki podskarbiego nadwornego litewskiego, 3o v. Michała Zygmunta Stanisławskiego wojewody kijowskiego
 • 41. Jakub († 1613), wojewoda bracławski
  • 42. Mikołaj († 1651), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
   • 43. Piotr († 1657), wojewoda bracławski
   • 44. Mikołaj († 1675/76), starosta kamieniecki
   • 45. Stefan († 1648), starosta niżyński
   • 46. Marianna († 1651/52), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona Adama Kazanowskiego oboźnego koronnego
   • 47. Jakub († 1671), pisarz polny koronny
   • 48. Dominik († 1683), podskarbi nadworny koronny
    • 49. Jakub († 1704/10), starosta chmielnicki
    • 50. Aleksandra, podskarbianka nadworna koronna, żona Władysława Mikołaja Kossakowskiego kasztelana kijowskiego
    • 51. Joanna († 1749), podskarbianka nadworna koronna, żona Wacława Wielhorskiego kasztelana wołyńskiego
    • 52. Anna, podskarbianka nadworna koronna, benedyktynka
   • 53. Joanna († ≤ 1666), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona Mikołaja Franciszka Daniłowicza, już po jej śmierci wojewody podolskiego
  • 54. Katarzyna, wojewodzianka bracławska, żona Jana Ulińskiego kasztelana kamienieckiego
  • 55. Jan († ≥ 1621), wojewodzic bracławski
  • 56. Stanisław († 1647), pułkownik królewski
  • 57. Jakub († 1639), dominikanin, biskup nominat chełmiński
  • 58. Jan Teodoryk († 1664/65), podkomorzy halicki
    • [następują wnukowie Jana Teodoryka, † 1664/65]
    • 59. Andrzej Jerzy († 1703/10), starosta jabłonowski
    • 60. Konstancja († 1733), starościanka jabłonowska, żona Stanisława Antoniego Szczuki podkanclerzego litewskiego
    • 61. Anna, starościanka jabłonowska, żona Jakuba Kazimierza Grużewskiego kuchmistrza litewskiego
   • 62. Helena († ≥ 1686), podkomorzanka halicka, żona Jana Stanisława Jabłonowskiego podstolego lwowskiego
 • 63. Andrzej († 1610), kasztelan kamieniecki
  • 64. Krystyna († ≥ 1657), kasztelanka kamieniecka, żona 1o v. Aleksandra Humieckiego starosty smotryckiego, 2o v. Samuela Zamiechowskiego
  • 65. Stanisław Rewera († 1667), wojewoda krakowski i hetman wielki koronny
   • 66. Andrzej († 1691), kasztelan krakowski i hetman polny koronny
    • 67. Stanisław († 1683), starosta halicki
    • 68. Józef († 1751), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
     • 69. Zofifia († 1729), wojewodzianka kijowska, żona 1o v. Adama Śmigielskiego starosty gnieźnieńskiego, 2o v. Dominika Piotra Kossakowskiego kasztelana podlaskiego
     • 70. Stanisław († 1760), starosta halicki, od 1756 wojewoda poznański
      • 71. Antoni († 1756), starosta halicki
      • 72. Anna († 1772), wojewodzianka poznańska
    • 73. Katarzyna († ≥ 1713), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona 1o v. Ludwika Jana hr. Wielopolskiego cześnika koronnego, 2o v. Franciszka Teodora Denhoffa starosty wiślickiego, 3o v. Antoniego de Lamothe’a generała wojsk saskich
   • 74. Szczęsny Kazimierz († 1702), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny
    • 75. Michał († 1749), wojewoda wołyński
     • 76. Szczęsny († 1766), kasztelan słoński
     • 77. Franciszek Ksawery († 1731), starosta sokalski
    • 78. Józef Felicjan († 1723), strażnik koronny
     • 79. Franciszek Salezy († 1772), starosta bełski, od 1756 wojewoda kijowski
    • 80. Stanisław Władysław († 1732), wojewoda bełski
    • 81. Jerzy († 1747), starosta tłumacki
     • 82. Joanna († 1726), starościanka tłumacka, żona Stanisława Wincentego Jabłonowskiego starosty białocerkiewskiego
    • 83. Marianna († 1749), kasztelanka krakowska i hetmanówna wielka koronna, żona 1o v. Stanisława Karola Jabłonowskiego oboźnego koronnego, 2o v. Adama Piotra Tarły wojewody lubelskiego
   • 84. Wiktoria Elżbieta († 1673), wojewodzianka krakowska i hetmanówna polna koronna, żona 1o v. Adama Hieronima Sieniawskiego pisarza polnego koronnego, 2o v. Andrzeja Potockiego wojewody bracławskiego
   • [następuje syn Jakuba, † 1655/56]
   • 85. Andrzej († 1663), wojewoda bracławski
  • [następuje syn Andrzeja, † 1610]
  • 86. Jakub († 1655/56), podczaszy kamieniecki
   • [następuje córka Stanisława Rewery, † 1667]
   • 87. Anna († ≥ 1669), wojewodzianka krakowska i hetmanówna polna koronna, żona 1o v. Zygmunta Jana Ostroroga starosty rohatyńskiego, 2o v. Zygmunta Karola hr. Przerębskiego wojewody sieradzkiego
     • Appendix
    • 88. Przecław († 1701/09), kasztelan rogoziński

Zakończenie
Aneks I. Pokrewieństwa Jana Stanisława Jabłonowskiego z Potockimi, a także ich potomkami po kądzieli na podstawie Traktatu (wybór)
Aneks II. Śluby, urodzenia i zgony w rodzinie Potockich na podstawie Traktatu o familiach i koligacjach J. S. Jabłonowskiego oraz innych przekazów z lat 1589–1731
Objaśnienie znaków i skrótów
Źródła i opracowania
Spis ilustracji
Spis tablic genealogicznych w tekście podstawowym
Spis tablic genealogicznych w aneksie
Indeks przeważnie osób, urzędów i nazw geograficznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter