Bibliografia historii Śląska 2008

Peter Garbers, Karol Sanojca (red.)
ISBN: 978-83-229-3700-6
Liczba stron: 432
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 45,00 PLN   

Bibliografia historii Śląska za rok 2008 jest kolejnym tomem zasłużonej serii wydawniczej rejestrującej dorobek historiograficzny dotyczący Śląska i ziem historycznie z nim związanych. Niniejszy rocznik zawiera 3378 opisów bibliograficznych uporządkowanych w ramach struktury działowej. Szybkie dotarcie do poszukiwanych informacji umożliwiają obszerne indeksy — autorski, osobowy, geograficzny i rzeczowy. Publikacja ma charakter trójjęzyczny (polski, czeski i niemiecki), jako że powstało w ramach międzynarodowej współpracy kilku ośrodków naukowych, koordynowanej przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Slezské zemské muzeum w Opawie.

Wykaz skrótów
Wykaz tytułów periodyków wykorzystanych w bibliografii
Bibliografia

 • Ogólne
  • Bibliografie i leksykony
  • Czasopisma
  • Prace zbiorowe
  • Historiografia
  • Organizacja nauk historycznych (m.in. sprawozdania)
 • Środowisko przyrodnicze (klimat, bogactwa naturalne, gleby)
 • Źródła
  • Ogólne
  • Średniowiecze
  • Okres nowożytny
   • Ogólne
   • 1526–1742
   • 1742–1815
   • 1815–1918
  • Czasy najnowsze (od 1918 r.)
   • Ogólne
   • Okres międzywojenny (1918–1939)
   • Druga wojna światowa (1939–1945)
   • 1945–1989
   • Od 1990 r.
 • Nauki pomocnicze historii i pokrewne
  • Ogólne
  • Archiwistyka
  • Źródłoznawstwo
  • Chronologie
  • Dyplomatyka, paleografia, epigrafika
  • Genealogia, sfragistyka, heraldyka
  • Numizmatyka
  • Geografia historyczna, kartografia
  • Ikonografia
  • Statystyka, metrologia
 • Pradzieje/archeologia
  • Ogólne
  • Do okresu wędrówek ludów
  • Archeologia średniowieczna
  • Archeologia nowożytna
 • Część chronologiczna
  • Ogólne
  • Średniowiecze
  • Czasy nowożytne
   • Ogólne
   • 1526–1742
   • 1742–1815
   • 1815–1918
  • Czasy najnowsze (od 1918 r.)
   • Ogólne
   • Okres międzywojenny (1918–1939)
   • Druga wojna światowa (1939–1945)
   • 1945–1989
   • Od 1990 r.
 • Historia polityczna
  • Historia ustroju i administracji
  • Historia prawa
  • Partie i organizacje polityczne
  • Kultura polityczna
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Historia wojskowości
  • Stosunki międzynarodowe
 • Ludność
  • Ogólne
  • Ruch naturalny ludności, demografia
  • Migracje
  • Grupy etniczne
   • Niemcy
   • Polacy
   • Czesi
   • Żydzi
   • Romowie
   • Ukraińcy
   • Serbołużyczanie
   • Inne narodowości
   • Stosunki międzyetniczne
 • Historia gospodarcza i społeczna
  • Ogólne
  • Osadnictwo
  • Rolnictwo
  • Handel, rzemiosło, przemysł
  • Transport, komunikacja, łączność
  • Woda, energia, środowisko
  • Gospodarka finansowo-pieniężna
  • Struktura społeczna
  • Zagadnienia socjalne, ochrona zdrowia
  • Związki i organizacje
  • Stosunki gospodarcze
  • Historia mentalności
  • Życie codzienne
 • Historia religii i kościołów
  • Ogólne
  • Wspólnoty chrześcijańskie
   • Okres przedreformacyjny
   • Okres poreformacyjny
    • Kościół katolicki
    • Kościoły ewangelickie
    • Inne kościoły chrześcijańskie
  • Inne wyznania
   • Judaizm
 • Historia kultury
  • Ogólne
  • Kultura materialna, etnografia, kultura ludowa
   • Kultura ludowa
   • Kultura materialna
  • Sport, turystyka i wypoczynek
  • Oświata
  • Szkolnictwo wyższe i historia nauki
  • Media (książka, prasa, wydawnictwa, media elektroniczne, biblioteki)
  • Językoznawstwo, onomastyka
  • Literatura
  • Muzyka
  • Sztuka
  • Architektura i urbanistyka
  • Teatr, taniec
  • Muzea, wystawy
  • Kultura historyczna (pomniki, jubileusze, towarzystwa historyczne)
  • Stosunki kulturalne między krajami i regionami
 • Historia rodzin i osób
  • Ogólne
  • Rody i rodziny
  • Osoby
 • Historia poszczególnych regionów i miejscowości
  • Ogólne
  • Regiony
  • Miejscowości
Indeksy
 • Indeks autorów
 • Indeks osób
 • Indeks geograficzny
 • Sachregister
 • Indeks rzeczowy
 • Věcný rejstřík

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter