Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 30. Prawo wobec jednostki i społeczeństwa

Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Oddajemy w ręce czytelników 30 tom „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” zatytułowany "Prawo wobec jednostki i społeczeństwa". Postępujące szybciej niż kiedykolwiek wcześniej przeobrażenia w życiu jednostek i całych społeczeństw nie mogą pozostać bez wpływu na obowiązujące normy prawne. Co więcej, coraz częstsze zmiany obowiązującego prawa lub praktyki jego stosowania również nie są bez znaczenia dla życia poszczególnych ludzi i zbiorowości. Zachodząca korelacja jest zjawiskiem trudnym do uchwycenia w jego istocie, lecz niezwykle inspirującym i fascynującym dla badaczy.
Publikacje znajdujące się w niniejszym opracowaniu na omawianą problematykę spoglądają z wielu perspektyw, co czytelnikowi daje możliwość szerszego spojrzenia na prawo, jednostkę i społeczeństwa, a w szczególności na występujące między tymi pojęciami zależności.

 • Prawo wobec jednostki i społeczeństwa (Norbert Czechowski)

DEBIUTY NAUKOWE

 • Weronika Zawierucha, Problem zastosowania Charakterystyk Produktów Leczniczych do celów innych niż pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
 • Kamil Wielgus, Postępowanie reprywatyzacyjne w Polsce
 • Kamila Chobot, Instagram jako skuteczny instrument komunikacji marketingowej
 • Michał Lipko, Aktualne problemy związane z detalicznymi kredytami hipotecznymi
 • Zuzanna Łyskawińska, Przyszłość użytkowania wieczystego w świetle regulacji umożliwiających nabycie własności
 • Radosław Petrus, Koncepcje podstaw skargi kasacyjnej w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Justyna Grochowska, Gwarancyjność i spójność regulacji dotyczących przeszukania osoby, kontroli osobistej oraz sprawdzenia prewencyjnego
 • Magdalena Zajchowska, Postępowanie dowodowe w sprawach mobbingowych i dyskryminacyjnych
 • Jan Gałka, Nieskazitelność charakteru w kontekście zatarcia skazania
 • Tomasz Słapczyński, Charakterystyka instytucji europejskiego nakazu aresztowania
 • Konrad Wiltosiński, Prawidłowość wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku w zakresie krajowej regulacji limitu pozaodsetkowych kosztów kredytowych — prawne aspekty problemu
 • Justyna Ziobrowska, Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej „Ekonomia wobec wyzwań współczesnego świata” organizowanej przez Naukowe Koło Ekonomistów na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 11 grudnia 2019 roku

ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW

 • Antoni Kolek, Wygaszanie ubezpieczeń społecznych a kumulacyjna metoda realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego
 • Julitta Koćwin, Polityka społeczna i rozwój społeczny specjalnego regionu administracyjnego Hongkongu. Koncepcje i zasady organizacji świadczenia pomocy społecznej w Hongkongu (cz. 1)

Notki o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter