Media w środowisku cyfrowym

Katarzyna Konarska, Paweł Urbaniak (red.)
ISSN: 2657-9049
ISBN: 978-83-229-3699-3
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Cyfrowe media coraz silniej wypierają tak zwane tradycyjne, czyniąc wciąż prawdopodobną wizję śmierci mediów drukowanych i stawiając pytanie o przyszły kształt i formę radia i telewizji. W istotny sposób modyfikują charakter każdego z tradycyjnych sektorów medialnych, otwierając przed nimi nowe możliwości. Będąc istotnym dla nich zagrożeniem i konkurencją, stają się równocześnie impulsem do poszukiwania skutecznych sposobów komunikowania się z publicznością. Media w cyfrowym wydaniu zyskują przede wszystkim walor interaktywności i możliwość tworzenia spersonalizowanego przekazu.
Wątkami tymi zajmują się autorzy artykułów zgromadzonych w publikacji Media w środowisku cyfrowym, będącej drugim tomem serii „Studia i Perspektywy Medioznawcze”.

 • KATARZYNA KONARSKA, PAWEŁ URBANIAK, Media w środowisku cyfrowym. Wprowadzenie
 • JERZY JASTRZĘBSKI, Cyberfobia i panika medialna
 • MAREK CHYLIŃSKI, Pomiędzy doksą a episteme. Ewolucja narracji dziennikarskiej w środowisku cyfrowym
 • PAULINA ORŁOWSKA, Reporter w świecie cyfrowym. Od intymizacji do biotypu
 • MAŁGORZATA KOLANKOWSKA, Slow journalism w środowisku cyfrowym na przykładzie „Revista 5W. Crónicas de larga distancia”
 • RENATA ŁUKASZEWSKA, Reportaż multimedialny „Gazety Wyborczej” w perspektywie genologii multimedialnej i badań nad e-literaturą
 • TOMASZ MIELCZAREK, Tygodniki opinii w środowisku cyfrowym
 • LUCYNA SZOT, Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław
 • EWA JASKA, Zainteresowanie polskiego widza nowymi sposobami odbioru programu telewizyjnego
 • MONIKA JABŁOŃSKA, Współczesna konwergencja mediów w perspektywie użytkowników — modele oraz metody pomiaru
 • ŁUKASZ ŚMIGIEL, Kierunki rozwoju rynku książki tradycyjnej i cyfrowej
 • WOJCIECH MISZTAL, Przestrzeń medialna jako przestrzeń także duchowości
 • JANINA HAJDUK-NIJAKOWSKA, Społeczny wymiar nowych mediów. Diaspory narodowe i etniczne jako wspólnoty wirtualne
 • ALEKSANDRA MICHAŁOWSKA-KUBŚ, Nie wszystek umrzesz — o współczesnych formach uobecnienia zmarłych za pośrednictwem nowych mediów
 • MICHAŁ RYDLEWSKI, „Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie!” Internetowy fenomen „Polaków cebulaków” — od szowinizmu antywiejskiego do kulturowej autoterapii
 • KATARZYNA KOPECKA-PIECH, Sport w mediach, media w sporcie — odbiór, tworzenie i upowszechnianie zawartości medialnej na temat sportu przez młodych, aktywnych fizycznie użytkowników nowych technologii medialnych
 • JAKUB KUBŚ, Nasz klient, nasz fan? Crowdfunding subskrypcyjny jako nowa forma komunikacji z odbiorcą

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter