Prace Literackie LVIII

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 388
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Tom LVIII „Prac Literackich” ma charakter publikacji pokonferencyjnej. Zawiera teksty wygłoszone podczas sympozjum „Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego”, które odbyło się w dniach 15–16 listopada 2018 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozważania te, skupione na postawie pisarzy wobec tego, co w kulturze narodowej istotne dla polskiej tożsamości, wpisują się w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jako polonistyczny, literaturoznawczy wkład w jej uroczyste obchody.

 • MIROSŁAW OLĘDZKI, Pisarze wobec polskiego kodu kulturowego

CZĘŚĆ I

 • ANDRZEJ BORKOWSKI, Barokowi pamiętnikarze wobec „polskiego kodu kulturowego” — od krytyki do afirmacji (rekonesans)
 • ELŻBIETA DĄBROWSKA, „Janie do Cię wracamy w czarnoleskie lipy”. Polskie tradycje źródłowe w odmianach literacko-kulturowej współczesności (wybory — powtórzenia — różnice)
 • JOANNA ŻYTEK, „Myż to, Polacy, owych mężów plemię…” — miejsce liryki patriotycznej w twórczości Franciszka Dionizego Kniaźnina
 • MAKIKO KIHARA, Waśnie martyrologiczne Wielkiej Emigracji. Demokraci wobec Mickiewicza
 • KRZYSZTOF GARCZAREK, Władysław Syrokomla wobec polskiego kodu kulturowego
 • ANNA GIBASIEWICZ, Teofil Nowosielski — dziewiętnastowieczny propagator polskiej historii i postaw patriotycznych w książkach dla dzieci
 • ELŻBIETA LUBCZYŃSKA-JEZIORNA, Placówka Bolesława Prusa jako przyczynek do charakterystyki sąsiedzkich stosunków z Niemcami w Kronikach Bolesława Prusa. Rekonesans
 • MAŁGORZATA KRAKOWIAK, Suma czy różnica, czyli kto jest polskim patriotą? Rozważania wokół kulturowych mitów współczesności
 • BEATA GONTARZ, Pisarz wobec historii i mitu — wokół debiutu literackiego Jana Józefa Szczepańskiego
 • ŁUKASZ PIASKOWSKI, Polacy z miasteczka Hameln. Językowo-muzyczne strategie mitologizacji i demitologizacji rzeczywistości w poezji Władysława Sebyły
 • ANETA MAZUR, Śródziemnomorskie kody polskości w twórczości Jana Parandowskiego
 • DOROTA HECK, Eseista i krytyk o polskości. Przypadek Andrzeja Kijowskiego (1928–1985). Garść wypisów i komentarzy
 • TOMASZ CHOMISZCZAK, Pisarz „stąd”, „stamtąd” i „spomiędzy”. Mariana Pankowskiego z kulturą narodową przypadki
 • MONIKA WISZNIOWSKA, Demitologizacja polskiej historii w reportażach literackich Pawła Smoleńskiego
 • RAFAŁ BRASSE, Duchowe rozmowy z Ojcem. Wartości kulturowe i literackie w poezji Wojciecha Kudyby
 • JOANNA KOBYLAŃSKA, Piastowskie dziedzictwo jako źródło współczesnej tożsamości narodowej na przykładzie cyklu Odrodzone Królestwo Elżbiety Cherezińskiej
 • TOMASZ GRUSZCZYK, Czym jestem, czym nie jestem — Stanisław Czycz i Zygmunt Haupt wobec tradycji
 • MIROSŁAW OLĘDZKI, Salomea Kapuścińska wobec narodu i społeczeństwa

CZĘŚĆ II

 • TOMASZ ŚLĘCZKA, Diariusz i listy. Kilka uwag o charakterze pism Kazimierza Sarneckiego
 • MARIAN URSEL, O cenzurowaniu i poprawianiu Aleksandra Fredry w XIX wieku. Zarys problematyki
 • DOROTA UCHEREK, Baba Jaga, Kościej Nieśmiertelny i inne postacie władające magią w rosyjskich baśniach magicznych a wiedźmy i czarownicy Grimmowscy
 • EWA SERAFIN, Strażniczki patriarchalnej Arkadii. Uwagi o postaciach kobiecych w Listach z nieba Stanisława Vincenza
 • OLGA TARANEK-WOLAŃSKA, „Epifanie w końcu muszą mieć jakiś sens”. Wokół ironii Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
 • JUSTYNA BAJDA, Między studium a punctum. Spotkania ze sztuką w poetyckiej twórczości Stanisława Ledóchowskiego
 • GABRIELA IWIŃSKA, Próba własnej filozofii we Wszystko jest poezja Edwarda Stachury
 • DAWID SZKOŁA, Pomiędzy literaturą a dziennikarstwem. Uwagi wstępne o felietonach Josepha Rotha
 • SŁAWOMIR BOBOWSKI, Polskie „westerny”
 • KATARZYNA LISOWSKA, W jaki sposób metafory wyrażają literaturoznawczy światopogląd? Analiza wybranych tekstów teoretyczno- i krytycznoliterackich

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter