Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 42, nr 1

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Pierwszy numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera sześć artykułów problemowych. Większość dotyczy prawnych aspektów karania mowy nienawiści i propagowania ustrojów totalitarnych. W pierwszym tekście (w języku angielskim) Tomasz Sikorski i Urszula Kozłowska (Uniwersytet Szczeciński) opisują warunki życia więźniów w podobozie koncentracyjnym Stutthof w Policach. Kolejne opracowania (w języku polskim) poruszają następującą problematykę: Tomasz Tulejski (Uniwersytet Łódzki) prezentuje ewolucje prawa oporu w teologii politycznej lidera szkockiej reformacji Johna Knoxa; Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) analizuje wybrane symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku; natomiast Michał Urbańczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prezentuje, jak definiowana jest mowa nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych. Łukasz Machaj (Uniwersytet Wrocławski) w swoim artykule (w języku angielskim) przedstawia na przykładzie sprawy Wisconsin v. Mitchell problem zaostrzenia kary za przestępstwa na tle rasowym. W ostatnim tekście problemowym Andrzej Sakowicz (Uniwersytet w Białymstoku) na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja analizuje kwestię postrzegania używania symboli i ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Numer zawiera także bibliografię tekstów, które ukazały się na łamach czasopisma w latach 2008–2019 (tomy 30–41).

  • Tomasz Sikorski, Urszula Kozłowska, Medical care and sanitation, hygiene and living conditions in German (Nazi) concentration sub-camp Konzentrationslager Stutthof — Aussenlager Pölitz
  • Tomasz Tulejski, Od posłuszeństwa do tyranobójstwa. Ewolucja prawa oporu w teologii politycznej Johna Knoxa
  • Paweł Malendowicz, Symptomaty antydemokratyzmu w myśli politycznej i aktywności partii radykalnie nacjonalistycznych w Europie na początku XXI wieku. Analiza wybranych przykładów
  • Michał Urbańczyk, Definiowanie mowy nienawiści w orzecznictwie sądów polskich w sprawach karnych
  • Łukasz Machaj, Engaging in hate speech as grounds for enhancement of criminal punishment — Wisconsin v. Mitchell
  • Andrzej Sakowicz, Używanie symboli ideologii nazistowskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uwagi na podstawie spraw Nix v. Niemcy oraz Šimunić v. Chorwacja

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter